Çok geniş bir konu ama araştırma metodlarından en önemlisi olan mukayeseli hukuktan yararlanabilirsiniz. Size alman işsizlik sigortası mevzuatı ile bilgilendirmeyi ekleyeceğim, siz de Türk hukuku ile...