Apartman yöneticisi olduğu için değil; ama o binada bir kat maliki olduğu (ya da sakini) olduğu için aidat öder.
Ancak yöneticilik de bir iş ve bunun da bir para karşılığı olmalı. En azından olması...