Hukuki Net ve ekibi her zaman yenilikçi ve atılımcı olmayı kendine gaye edindiğinden bazı ek değişiklik ve yenilikleri de şimdiye kadar görmeyenler için buradan da duyurmayı uygun bulduk.
...