Reddiyat dosyada bulunan paranın ödenmesidir bu davacıya da olsa reddiyattır posta vs masrafları için memura da yapılsa reddiyattır. İşleyen yürüyen mahkeme dosyasında davacıya ödeme yapılmaz...