Enteresan doğrusu. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi kural verilmemesi istisnadır. İkametgahınız Türkiye'de ise veya Türkiye'de altı aydan fazla süre oturuyorsanız dünyanın neresinde elde...