Basın kartı alma şartları arasında
1- salt gazetecilik yapmak ve
2- basın kuruluşu ile 5953 sayılı Kanun kapsamında bir iş sözleşmesinin bulunması
da vardır.
Eğer gazetecilik dışında bir iş...