Madde 359 - (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/14 md.) (*) (**)

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve...