Yürürlükte bulunan Vergi usul kanununa göre KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI :

Madde 359 - (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/14 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./276.mad)

a) Vergi...