Şu yönüyle haklı olduğunuz kanaatindeyim;

Anayasanın 13. maddesinde göre; "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı...