Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması yönetmeliğinde açıkça yazıyor.