Babanınzdan aldığınız yetim maaşı mahkemeyi kazandığınız için Kaldığı yerden tekrar bağlanır. Toplu olarak alırsınız.
Siz her ihtimale karşın mahkeme kararı ve bir dikekçe ile SGY başvurun....