Danıştay 11. Dairesine 10 Ekim 2007'de temyiz dosyası ulaştı. Karar ne kadar sürede çıkar. Teşekkür ederim.