Hukuki NET sitesinde paylaşımda bulunmak, soru sormak ve cevap yazmak için üye olun. Üyelik ücretsizdir.

Hukuki NET mobile güncelleme tarihi 03/08/2020

03/08/2020-11:27:10 Hukuki.NET #

Hukuki NET mobil versiyon

 • Hukuki.NET hukuk sitesi çoğu alanı kamuya açık ve okunabilir özelliktedir. Bu nedenle mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tüzük,Yargıtay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay içtihatları vb örnek davalar ve mahmeke kararları) ile hukuk forum bölümün büyük kısmı ücretsiz ve herkes tarafından okunabilir olarak tasarlanmıştır.
 • Ancak ister hukukçu (Hakim, Savcı, Avukat, Akademisyen, Adliye Personeli), ister hukuka ilgi duyan vatandaş olun siz de bu kaliteli ve seçkin hukuki topluluğun üyesi olmak, haber ve bildirimlerden, hukuki etkinliklerden yararlanmak, hukuk forumları ve hukuksal tartışmalara katılmak için KAYIT OL linkinden üyelik işlemlerini kendiniz yapabilirsiniz.
 • Siteye Facebook hesabı ile üye olabileceğiniz gibi form doldurmak suretiyle de üye olabilirsiniz. Site kurallarımızı kabul edip, ilgili formu doldurduktan sonra tarafınıza gelen onay e-postasını doğrulayarak sisteme kayıt işlemini tamamlamış olacaksınız.
 • Hukukçular için önemli bilgi: Hukukçu iseniz; Normal üyelik işlemlerini müteakiben, sitenin sadece hukukçuların yararlanabileceği Hukukçulara Özel Forum alanına üyelik başvurusu için gerekli şartlar konusunu okuyarak bu bölüme de müracaat edebilirsiniz. Bu bölüm kamuya ve diğer üyelere kapalı (gizli) olduğu gibi, sözleşme ve dava dilekçe örnekleri sadece hukukçulara mahsus bölüm üyelerince paylaşılabilmektedir.
 • Hukuk Forum ve Sitenin teknik açıdan kullanımı hakkındaki ipuçları için Sık Sorulan Sorular (SSS) linkini inceleyebilirsiniz.
03-08-2020 Hukuki.NET Son #20 mesaj

Yeni hukuki konular

Başa dön

 • [Bo?anma davalar?] Anla?mal? Bo?anma davas? a?abilir miyim? 
 • Merhaba, e?imle tam olarak 3 ay ?nce anla?arak bo?anma karar? ald?k, ve ba?vuruda bulunduk. Davac? e?im oldu, dava g?n? bo?anmaktan vazge?tik ve dava...

  03.08.2020 15:21
 • [Borca itiraz davas?] Covid-19 sebebi ile d???n mekan? tarih de?i?ikli?i talebi 
 • De?erli Hukuki.net ailesi, ?ncelikle iyi bayramlar dilerim. Pandemi nedeni ile yuvas?n? kurmaya ?al??an ve belirsizlikler y?z?nden netice...

  03.08.2020 13:08
 • ?niversiteler a??lmazsa apart senedimi alabilir miyim? 
 • Herkese merhaba. ?niversite son s?n?f ??rencisiyim. Son sene i?in yani 2021 e?itim ??retim y?l? i?in 11 ayl?k bir senet imzalad?m. Sorum ?u ki e?er...

  02.08.2020 19:22
 • 30 y?l ?nce yap?lm?? balkon y?k?l?r m?? 
 • ?ncel?kle merhabalar zem?n katta oturmaktay?m 30 y?l ?nce binan?n d?? cephe duvar?n? a?mayacak ?ekilde balkon yap?lm?? ?imdi ise herhangi bir...

  02.08.2020 17:13
 • [Bo?anma davalar?] Bo?anmada alt?nlara el koyan kad?n hakk?nda 
 • Merhabalar , G?r?c? usul?yle evlilik yoluna girdim , Ailemin be?endi?i bir bayanla evlenmek i?in haz?rl?klara ba?lad?m fakat e?imin annesi d???ne...

  02.08.2020 12:47
 • [Aile i?i ?iddet] Anneanne Kanuni haklar 
 • ?ncelikle b?yle bir site kurdu?unuz i?in te?ekk?r ederim sorum 3 hafta ?nce k?zkarde?im vefat etti 10 ya??nda Bir k?z? 6 ya??nda bir o?lu var...

  01.08.2020 21:46
 • [Velayet hakk?] 17 ya??nda birine soy davas? 
 • ?ncelikle dava ismini yanl?? yazd?ysam affola benim b?yle bir sorunum var cevaplar?n?z? bekliyorum. Ben do?du?umdan beri ailemden uza??m art?kta...

  01.08.2020 18:08
 • Ev Sahibinin E?yalar? 
 • Merhaba herkese iyi bayramlar. Evi kiralarken ev e?yal?yd? fakat biz anla?ma gere?i e?yalar? istemedik ve apartman?n deposuna ta??naca?? konusunda...

  01.08.2020 13:22
 • [Miras tasarrufun iptali davalar?] Miras Davas? 
 • Annemin ablas? bir kipta? konutu alm??t? taksitlerini ?d?yordu, bu konutun taksitlerinin bitmesine bir ka? ay kala ablas? vefat etti ve erkek karde?i...

  01.08.2020 12:53
 • Karakolda polis dosya ismini, konusunu, m??teki ??pheli durumlar?n? istedi?i gibi de?i?tirebilr mi? 
 • Selam,ge?en hafta ??yle bi olay ba??ma geldi,denize girmek i?in sahile gittim..?izofren oldu?unu d???nd???m biri bana 2 defa sert bi ?ekilde 2-3 m...

  01.08.2020 08:58
 • Apartman y?netimi sorunu 
 • Merhaba, 12 daireli bir apartmanda ya??yorum. 2.5 y?ld?r oturum olmas?na ra?men hen?z oturmu? bir y?netim yok. Tam ?ubat mart gibi y?netim olu?turduk...

  01.08.2020 08:56
 • [Krediler] Sosyal hayat? destek kredisi ile ilgili ?ikayet 
 • Sosyal hayat? destek kredisin de anla?mal? firma ile g?r??t?m ?r?n almak istedi?imi s?yledim fakat biz anlasma yapmad?k diyor banka yap?lm??...

  01.08.2020 07:15
 • Yedek Subay ??retmenlik 
 • O kadar okumama ra?men arad???m bilgileri tam olarak bulamad???mdan dolay? buraya yazmak istedim. Yedek subay ??retmenli?e ba?vurmak i?in s?zle?meli...

  31.07.2020 16:58
 • Askerden d?nen eski i??inin i?e iade talebi do?rultusunda i?verenin habersiz sigorta giri?i yapmas? 
 • Ta?eron ?irkette ?al???rken askerli?e gitmek i?in haklar?m? alarak istifa ettim. askerden d?n?? yapt?m ve ?irkete tekrar i?e ba?lamam i?in bilgi...

  31.07.2020 12:27
 • savc?l??a ?ikayet etti?im ki?i ifadeye gelmiyorsa ne yapmal?y?m ceza almas? i?in ? k?tfen yard?mc? olun 
 • savc?l??a ?ikayet etti?im ki?inin ilk etapta ismini bilmiyordum ?ah?? 5 ayd?r ifade ye gelmek istemiyormu? dosyas? a??k durumda ?ah???n bu sefer...

  30.07.2020 19:17
 • [Ceza davalar?] Ceza mahkemesi ve beraat karar? sonucunda san?k lehine h?kmedilen avukatl?k ?creti 
 • Merhaba 16 ya??ndayken ?zerime at?l? bir su?tan dolay? 05.2019 tarihinde mahkemem vard? ve kendim i?in ailem avukat tuttu, mahkeme bitti hakime han?m...

  30.07.2020 17:30
 • [T?ketici hukuku] Kay?p kargonun tazmininde yetkili mercii 
 • Merhaba, herkese hay?rl? ak?amlar, sa?l?kl? g?nler dilerim. T?ketici mahkemeleri ve ticaret kanunuyla ilgili bir iki sorum olacakt?, bilgisi olanlar...

  30.07.2020 17:22
 • Kirac? ??karma Destek 
 • Merhabalar, ?stanbul - Maltepe il?esindeki d?kkan?m?zda emlak i?i ile u?ra?an kirac? yakla??k 9 ayd?r kira vermemekte. Korona ?ncesi i?lerin iyi...

  30.07.2020 07:39
 • Avukat Dosyas? ve Avukat Dosyalar? Almay? D???nenler 
 • avukat dosyas? ve avukat dosyalar? almay? d???nenler i?in birka? ?nerimiz olacak.?ncelikle ofislerde kullan?lan ki?iye ve isme ?zel olarak ?retilen...

  29.07.2020 21:07
 • K?sa ?al??ma S?resi, k?dem tazminat? hesaplan?rken ?al???lm?? g?nlerden say?l?r m?? 
 • Selamlar, ?? yerim k?dem tazminat?m? hesaplarken 64 g?nl?k K?? s?resini ?al???lmam?? g?nler olarak g?sterip hesaplamaya dahil etmemi?. ?nternette...

  29.07.2020 17:57


  Güncel mesajlar ve Son cevaplar

  Başa dön  Hata: cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received

  Başa dön  Yeni Mevzuat

  Başa dön • KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri 

 • Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV 

 • Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir 

 • Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti 

 • İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü 

 • Başa dön

  Hukuki Haberler


  Hukuk Haberleri

  Başa dön

  » Hukuki.net Sitesi Bölümleri

  Başa dön

  » Anasayfa
  » Hukuk Forum
  » Mevzuat
   ° Kanunlar
  » Telefon Rehberi
   ° Adliyeler
   ° Barolar
   ° Cezaevleri
   ° Noterlikler
   ° Vergi Daireleri
   ° Ansiklopedi
   ° Hukuk Terimleri

  » Forum katmanları

  Başa dön

  » Hukuki Kavramlar

  Başa dön

  adli kontrol adli para cezası aile aile hukuku aile içi şiddet alacak alacak davası anayasa mahkemesi anlaşmalı boşanma arabulucu askeri ceza atama avukat avukatlık avukatlık ücreti bahis bahis ceza bahis tahmini bağkur bağış belediye beraat bilişim bilişim hukuku bilişim suçları bim borc boşanma boşanma avukatı boşanma davası ceza ceza alınırmı nasıl olur? ceza alırmıyım ceza dava dosyası ceza davasi ceza davası ceza dosyası ceza hukuku cmk darp dava dekont denetimli serbestlik depozito değer kaybı doktor ihmali dolandırma dolandırıcılık duruşma ecrimisil emeklilik etkin pişmanlık evlat edinme fatura feragat feragatname fesih hakki geçerli fesih güvenlik soruşturması haciz hagb hagb bozulması hakaret haklı fesih hukuk hırsızlık hırsızlıkla suçlanıyorum icra icra borc icra davası icra hukuku icraya itiraz idare idare hukuku idare mahkemesi idari dava idari mahkeme idari yargı iftira ihbar ihbar tazminatı ilamsız icra ilamsız icra takibi imza infaz iptal isim değişikliği istinaf istinaf yolu itiraz izale-i şuyu işe iade iş hukuku iş kanunu işletme iş mahkemesi kamera kayıtları kanun kanun iptali kapıcı kapıcı işten çıkış kat irtifakı kat mülkiyeti kat mülkiyeti hukuku kaza kira kira alacağı kira borcu kiracı kiracı hakları kiracı çıkmıyor kira hukuku kira sözleşmesi kontrat kredi borcu kıdem kıdem tazminatı maaş mahalli idare mahkeme mala zarar verme mal paylaşımı memur miras miras davası miras dağılımı miras hukuku motosiklet muris muvafakat muvazaa mülakat iptali mülk sahibi müstehcenlik müteahhit nafaka nitelikli dolandiricilik nitelikli dolandırıcılık nitelikli hırsızlık ortak alan ortak alanların işgali para cezasi polis reddi miras reklam ruhsat sahtecilik sanık savcılık savunma senet sgk siber suçlar sigorta soruşturma soybağı reddi staj suc sulh suç davası sözleşme sözleşme fesh etme sığınak taciz tadilat tahliye takipsizlik tapu tapu iptal davası tarla tazminat tazminat alacak tazminat davasi tazminat davası tehdit temyiz trafik kazası tutukluluk tüketici tüketici hakları uyuşturucu uzaklaştırma kararı uzlaşma vasi vasiyet vasiyetname vatandaşlık vergi yaralama yardım yol yönetmelik yürütmeyi durdurma zaman aşımı zamanaşımı örnek 13 Özel hayatın gizliliği üniversite şantaj şikayet  Video

  Your browser doesn't support HTML5 video.

  Başa dön


  ™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
  Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.

  ♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
  Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.

  Hangi Diller kullanılıyor?
  Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.

  Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
  👨‍💻 Feyz Pazarbaşı vd.

  ® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
  Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir.

  ‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
  Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.

  📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede?
  ☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.

  Başa dön