Hukuki NET sitesinde paylaşımda bulunmak, soru sormak ve cevap yazmak için üye olun. Üyelik ücretsizdir.

Hukuki NET mobile güncelleme tarihi 03/03/2021

03/03/2021-08:40:49 Hukuki.NET #

Hukuki NET mobil versiyon

 • Hukuki.NET hukuk sitesi çoğu alanı kamuya açık ve okunabilir özelliktedir. Bu nedenle mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tüzük,Yargıtay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay içtihatları vb örnek davalar ve mahmeke kararları) ile hukuk forum bölümün büyük kısmı ücretsiz ve herkes tarafından okunabilir olarak tasarlanmıştır.
 • Ancak ister hukukçu (Hakim, Savcı, Avukat, Akademisyen, Adliye Personeli), ister hukuka ilgi duyan vatandaş olun siz de bu kaliteli ve seçkin hukuki topluluğun üyesi olmak, haber ve bildirimlerden, hukuki etkinliklerden yararlanmak, hukuk forumları ve hukuksal tartışmalara katılmak için KAYIT OL linkinden üyelik işlemlerini kendiniz yapabilirsiniz.
 • Siteye Facebook hesabı ile üye olabileceğiniz gibi form doldurmak suretiyle de üye olabilirsiniz. Site kurallarımızı kabul edip, ilgili formu doldurduktan sonra tarafınıza gelen onay e-postasını doğrulayarak sisteme kayıt işlemini tamamlamış olacaksınız.
 • Hukukçular için önemli bilgi: Hukukçu iseniz; Normal üyelik işlemlerini müteakiben, sitenin sadece hukukçuların yararlanabileceği Hukukçulara Özel Forum alanına üyelik başvurusu için gerekli şartlar konusunu okuyarak bu bölüme de müracaat edebilirsiniz. Bu bölüm kamuya ve diğer üyelere kapalı (gizli) olduğu gibi, sözleşme ve dava dilekçe örnekleri sadece hukukçulara mahsus bölüm üyelerince paylaşılabilmektedir.
 • Hukuk Forum ve Sitenin teknik açıdan kullanımı hakkındaki ipuçları için Sık Sorulan Sorular (SSS) linkini inceleyebilirsiniz.
03-03-2021 Hukuki.NET Son #20 mesaj

Yeni hukuki konular

Başa dön

 • [Su?a te?ebb?s] Bili?im Sistemindeki Verileri Bozma Yoketme, Eri?ilmez K?lma,Sisteme Veri Yerle?tirme vb.(Te?ebb?s) 
 • Hakk?mda tck'n?n 244/2,35/1-2,53 maddelerinden kamu davas? a??ld?.Mahkeme bana 1 ay 7 g?n hapis cezas? verdi cezay? erteledi.Yani hagb verdi.Ben bu...

  03.03.2021 18:45
 • Ticaret Odas? Munzam Aidat Hakk?nda 
 • Merhabalar, ?irketim KOSGEB'den Arge Projesi kapsam?nda Hibe Ald?. Firman?n merkezide Teknokkentte yer almaktad?r. Firma Proje kapsam?nda...

  03.03.2021 14:59
 • [Ceza davalar?] Bilin?li olarak uzat?ld???n? d???nd???m dava 
 • 03 Mart itibari ile 4. celsesi olan hakaret davas? duru?mas?nda san?k olarak yer ald?m. Bundan bir ?nceki celsede m??tekiye whatsapp ?zerinden...

  03.03.2021 13:48
 • karakoldan belgeye ula?mak 
 • benim ad?ma tahminen 2002 - 2003 y?l?nda adana'da ba?lar karakolundan evimize bir polis memuru ile bir tak?m belgeler gelmi? bu belgeler dedemin...

  03.03.2021 11:32
 • ?denen borcun tekrar g?nderilmsesi 
 • 2006 y?l?nda telsime olan borcumdan dolay? taraf?ma icra g?nderilmi? ve bu 2009 y?l?nda maas?mdan icra kesilrek ?denmi?tir. 2020 y?l?nda y?r?nge...

  03.03.2021 11:18
 • [Miras??l?k] Miras davam? iptal ettim 
 • 4 y?l ?nce miras davam i?in dava a?m??t?m ve 6 ay sonra iptal ettim davam? avukat?m bana dava a?t? bitremedi?i i? i?in benden ?uan 10 bin den az 100...

  03.03.2021 10:10
 • Apartman ortak alan? tapusu alma 
 • Bizim apartman?n ?st iki dairesi(10 ve 11. Daireler) bir ki?iye ait. ?ki daireninde bir k?sm? apartmana ait terasm?? y?llar ?nce b?t?n apartman...

  03.03.2021 05:49
 • Kitaplardan Sesli Al?nt? Yapma Ve Podcast Yay?nlama 
 • Merhabalar, Ben ?e?itli kitaplar?n tan?t?m? i?in ?zetleri olu?turup bunlar? podcast olarak yay?nlamak istiyorum ve bu ?zetleri ise yorum katmadan...

  02.03.2021 23:35
 • yarg?ya intikal etmi? olaylar hakk?nda yay?nlar yapma 
 • ge?en y?l konya'da bir cinayet i?lenmi?ti. bu olayla ilgili tv kanallar? bir ?ok kez, kamuoyunu etkileyecek ?ekilde yay?nlar yapt?. cinayet i?leyen...

  02.03.2021 22:55
 • Nafaka 
 • E?im 2019 haziran ay?nda bana bo?anma davas? a?t? ve 2 ?o?u?umla beraber ba?ka eve ta??nd?, 1 ay ?nce e?imle tekrar bar??t?k e?im tekrar benim...

  02.03.2021 18:14
 • Annemin day?ma Vasi olarak tayin edilmesi. 
 • Herkese iyi g?nler diliyorum. Annemin baba ayr?, anne bir bir ?vey erkek karde?i var. Bu ki?i paranoid ?izofren ve ki?ilik bozuklu?u tan?s? konmu?....

  02.03.2021 13:51
 • [Haciz] 89/1 haciz ihbarnamesi 
 • Merhabalar. Covidden dolay? kalmad?g?m yurt ?cretini icraya verdiler. Senede imza atm??t?m borca itiraz davas?n?da kaybettim. Dava de?eri 2250tl...

  02.03.2021 12:31
 • Dan??manl?k Hizmeti Ticari S?rlar 
 • Merhaba arkada?lar, Ben yaz?l?m sekt?r?nde dan??manl?k hizmeti veriyorum bir alanda. Verdi?im dan??manl?k hizmetinde ticari s?rlar olabiliyor,...

  02.03.2021 08:41
 • ???inin "Birim De?i?ikli?i" Kaynakl? S?zle?me Fesih Hakk? 
 • Merhabalar. Bir bankan?n bireysel emeklilik departman?nda genel merkeze ba?l? bir ?al??an olarak g?rev almaktay?m. ?irket b?nyesinde uzun s?redir...

  01.03.2021 18:40
 • rekabet yasa?? s?zle?mesi ve deneme s?resi ba?lant?s? 
 • Merhabalar, Bu hafta yeni bir ?irketle s?zle?me imzalad?m. Bir maddesinde +taraflar 2 ayl?k deneme s?resi boyunca sebep g?stermeksizin s?zle?meyi...

  01.03.2021 18:16
 • Tor kullan?p k?f?r etmek Hk. 
 • De?erli hukuk?ular,benim ?ok sevdi?im bir arkada??m ?niversitede ki bir hocas?na a??r bir ?ekilde s?vmek istiyor ama adam ?ikayet ederse hem kamu...

  01.03.2021 14:57
 • Hakimin Reddi Sonrasi Yapilacak Durusma 
 • imar kirliligine neden olma sucundan yapilan sorusturma esnasinda mulk sahibi insai faaliyetin bir kismini kiraci olan sahsimÄin yaptigini one...

  01.03.2021 10:56
 • [Limited ?irketler] S?zle?meli memur Limited ?irket orta?? olabilir mi? 
 • Herkese merhaba. B?y?k?ehire ba?l? bir il?e belediyesinde 4 y?ld?r s?zle?meli teknik memur olarak ?al???yorum. Ticaret ve devlet memurlar?...

  01.03.2021 09:52
 • [Mal Payla??m? davalar?] Mal ayr?l??? s?zle?mesini noterde yapmak ?artm?? 
 • Ben evlenece?im ni?anl?mla mal ayr?l??? s?zle?mesi yapmak istiyorum.bunun ?rne?ini internetden indirip kendi aram?zda imzalasak yeterli olur mu?...

  28.02.2021 21:18
 • G?r?lt?c? kom?uya kar?? dava a?ma s?reci 
 • Merhaba. ?st kom?umun k???k ?ocuklar? sabah 10'da bir ba?l?yor, gece 11'e kadar evin i?in pald?r k?ld?r ko?u?turuyor, s?rekli pat k?t yere bir...

  28.02.2021 18:48


  Güncel mesajlar ve Son cevaplar

  Başa dön • [Su?a te?ebb?s] Bili?im Sistemindeki Verileri Bozma Yoketme, Eri?ilmez K?lma,Sisteme Veri Yerle?tirme vb.(Te?ebb?s) 
 • Hakk?mda tck'n?n 244/2,35/1-2,53 maddelerinden kamu davas? a??ld?.Mahkeme bana 1 ay 7 g?n hapis cezas? verdi cezay? erteledi.Yani hagb verdi.Ben bu...

  03.03.2021 18:45
 • [Mal Payla??m? davalar?] Mal ayr?l??? s?zle?mesini noterde yapmak ?artm?? 
 • [QUOTE=Av.Yusuf Sel?uk Ate?kan;644128] Herhangi bir mal rejimi se?ilmezse, edinilmi? mallara kat?lma rejimi se?ilmi? say?l?yor. Elbette kanun...

  03.03.2021 17:43
 • Ticaret Odas? Munzam Aidat Hakk?nda 
 • Merhabalar, ?irketim KOSGEB'den Arge Projesi kapsam?nda Hibe Ald?. Firman?n merkezide Teknokkentte yer almaktad?r. Firma Proje kapsam?nda...

  03.03.2021 14:59
 • T?rk Vatanda?l??? ba?vurusu 
 • [QUOTE=armesdakroub;644126]Merhabalar , Hay?r liste a?amas? olmad? , direkt karar makam?na gitti .Bu alt?n? ?izdi?iniz husus benim de en ba??ndan...

  03.03.2021 14:27
 • Kitaplardan Sesli Al?nt? Yapma Ve Podcast Yay?nlama 
 • Yaz?l? al?nt? ile ayn? kurallar ge?erlidir. Bunun i?in 5864 say?l? FSEK'ya bak?n?z: ?5846 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35?inci...

  03.03.2021 14:13
 • [Ceza davalar?] Bilin?li olarak uzat?ld???n? d???nd???m dava 
 • 03 Mart itibari ile 4. celsesi olan hakaret davas? duru?mas?nda san?k olarak yer ald?m. Bundan bir ?nceki celsede m??tekiye whatsapp ?zerinden...

  03.03.2021 13:48
 • Kronik hastalikta covid ve tazminat 
 • ?yi g?nler dilerim. Ben 657 Say?l? yasaya g?re 30 y?ll?k devlet memuruyum. 2006 y?l?ndan beri de kronik olarak kroner arter ve hipertansiyon kalp...

  03.03.2021 12:46
 • karakoldan belgeye ula?mak 
 • benim ad?ma tahminen 2002 - 2003 y?l?nda adana'da ba?lar karakolundan evimize bir polis memuru ile bir tak?m belgeler gelmi? bu belgeler dedemin...

  03.03.2021 11:32
 • ?denen borcun tekrar g?nderilmsesi 
 • 2006 y?l?nda telsime olan borcumdan dolay? taraf?ma icra g?nderilmi? ve bu 2009 y?l?nda maas?mdan icra kesilrek ?denmi?tir. 2020 y?l?nda y?r?nge...

  03.03.2021 11:18
 • [Miras??l?k] Miras davam? iptal ettim 
 • 4 y?l ?nce miras davam i?in dava a?m??t?m ve 6 ay sonra iptal ettim davam? avukat?m bana dava a?t? bitremedi?i i? i?in benden ?uan 10 bin den az 100...

  03.03.2021 10:10
 • Apartman ortak alan? tapusu alma 
 • Bizim apartman?n ?st iki dairesi(10 ve 11. Daireler) bir ki?iye ait. ?ki daireninde bir k?sm? apartmana ait terasm?? y?llar ?nce b?t?n apartman...

  03.03.2021 05:49
 • yarg?ya intikal etmi? olaylar hakk?nda yay?nlar yapma 
 • ge?en y?l konya'da bir cinayet i?lenmi?ti. bu olayla ilgili tv kanallar? bir ?ok kez, kamuoyunu etkileyecek ?ekilde yay?nlar yapt?. cinayet i?leyen...

  02.03.2021 22:55
 • ?at?da Teras Yapan Kom?u 
 • Bizim apartman?n ?st iki dairesi(10 ve 11. Daireler) bir ki?iye ait. ?ki daireninde bir k?sm? apartmana ait terasm?? y?llar ?nce b?t?n apartman...

  02.03.2021 22:25
 • rekabet yasa?? s?zle?mesi ve deneme s?resi ba?lant?s? 
 • ---Al?nt? (Orjinalinden Erdo?an K?rcal?)--- 2 tam ay dolmadan ?nceki herhangi bir zamanda ayr?lman?zda fark yok, Deneme s?resi dolmadan ?nce hi? bir...

  02.03.2021 20:53
 • [Ceza davalar?] Tck 226/3 2.madde m?stehcenlik 
 • Selam... + ?ubat'ta mahkemem var yazm??s?n?z. Mahkemede neler oldu detayl?ca payla?abilir misiniz?

  02.03.2021 19:36
 • Tck 226/3 2.madde hakkinda 
 • Selam... Ben de benzer bir durumla kar?? kar??yay?m. Amerikan gelen NCMEC raporu do?rultusunda 2016 y?l?nda Pinterest sitesinde aboneli?i bana ait...

  02.03.2021 19:30
 • Nafaka 
 • E?im 2019 haziran ay?nda bana bo?anma davas? a?t? ve 2 ?o?u?umla beraber ba?ka eve ta??nd?, 1 ay ?nce e?imle tekrar bar??t?k e?im tekrar benim...

  02.03.2021 18:14
 • ???inin "Birim De?i?ikli?i" Kaynakl? S?zle?me Fesih Hakk? 
 • 4. Madde "?al??ma Yeri" : Personel, ?irketin Genel M?d?rl?k, B?lge veya eklentilerindeki i?yerlerinde ?al??acakt?r. Personel ?irket taraf?ndan...

  02.03.2021 17:07
 • Annemin day?ma Vasi olarak tayin edilmesi. 
 • Herkese iyi g?nler diliyorum. Annemin baba ayr?, anne bir bir ?vey erkek karde?i var. Bu ki?i paranoid ?izofren ve ki?ilik bozuklu?u tan?s? konmu?....

  02.03.2021 13:51
 • [Haciz] 89/1 haciz ihbarnamesi 
 • Merhabalar. Covidden dolay? kalmad?g?m yurt ?cretini icraya verdiler. Senede imza atm??t?m borca itiraz davas?n?da kaybettim. Dava de?eri 2250tl...

  02.03.2021 12:31

  Başa dön  Yeni Mevzuat

  Başa dön • KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri 

 • Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV 

 • Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir 

 • Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti 

 • İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü 

 • Başa dön

  Hukuki Haberler


  Hukuk Haberleri

  Başa dön

  » Hukuki.net Sitesi Bölümleri

  Başa dön

  » Anasayfa
  » Hukuk Forum
  » Mevzuat
   ° Kanunlar
  » Telefon Rehberi
   ° Adliyeler
   ° Barolar
   ° Cezaevleri
   ° Noterlikler
   ° Vergi Daireleri
   ° Ansiklopedi
   ° Hukuk Terimleri

  » Forum katmanları

  Başa dön

  » Hukuki Kavramlar

  Başa dön

  adli kontrol adli para cezası aile aile hukuku aile içi şiddet alacak alacak davası anayasa mahkemesi anlaşmalı boşanma arabulucu askeri ceza atama avukat avukatlık avukatlık ücreti bahis bahis ceza bahis tahmini bağkur bağış belediye beraat bilişim bilişim hukuku bilişim suçları bim borc boşanma boşanma avukatı boşanma davası ceza ceza alınırmı nasıl olur? ceza alırmıyım ceza dava dosyası ceza davasi ceza davası ceza dosyası ceza hukuku cmk darp dava dekont denetimli serbestlik depozito değer kaybı doktor ihmali dolandırma dolandırıcılık duruşma ecrimisil emeklilik etkin pişmanlık evlat edinme fatura feragat feragatname fesih hakki geçerli fesih güvenlik soruşturması haciz hagb hagb bozulması hakaret haklı fesih hukuk hırsızlık hırsızlıkla suçlanıyorum icra icra borc icra davası icra hukuku icraya itiraz idare idare hukuku idare mahkemesi idari dava idari mahkeme idari yargı iftira ihbar ihbar tazminatı ilamsız icra ilamsız icra takibi imza infaz iptal isim değişikliği istinaf istinaf yolu itiraz izale-i şuyu işe iade iş hukuku iş kanunu işletme iş mahkemesi kamera kayıtları kanun kanun iptali kapıcı kapıcı işten çıkış kat irtifakı kat mülkiyeti kat mülkiyeti hukuku kaza kira kira alacağı kira borcu kiracı kiracı hakları kiracı çıkmıyor kira hukuku kira sözleşmesi kontrat kredi borcu kıdem kıdem tazminatı maaş mahalli idare mahkeme mala zarar verme mal paylaşımı memur miras miras davası miras dağılımı miras hukuku motosiklet muris muvafakat muvazaa mülakat iptali mülk sahibi müstehcenlik müteahhit nafaka nitelikli dolandiricilik nitelikli dolandırıcılık nitelikli hırsızlık ortak alan ortak alanların işgali para cezasi polis reddi miras reklam ruhsat sahtecilik sanık savcılık savunma senet sgk siber suçlar sigorta soruşturma soybağı reddi staj suc sulh suç davası sözleşme sözleşme fesh etme sığınak taciz tadilat tahliye takipsizlik tapu tapu iptal davası tarla tazminat tazminat alacak tazminat davasi tazminat davası tehdit temyiz trafik kazası tutukluluk tüketici tüketici hakları uyuşturucu uzaklaştırma kararı uzlaşma vasi vasiyet vasiyetname vatandaşlık vergi yaralama yardım yol yönetmelik yürütmeyi durdurma zaman aşımı zamanaşımı örnek 13 Özel hayatın gizliliği üniversite şantaj şikayet  Video

  Your browser doesn't support HTML5 video.

  Başa dön


  ™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
  Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.

  ♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
  Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.

  Hangi Diller kullanılıyor?
  Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.

  Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
  👨‍💻 Feyz Pazarbaşı vd.

  ® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
  Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir.

  ‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
  Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.

  📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede?
  ☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.

  Başa dön