İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Yok sayilan kelimeler (cok kisa yada anonim): ak
Arama Sonucunda 1 - 20 ve 508 Bulundu. (0.02 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
Bono veya Emre Yazılı Senet A) Unsurlar MADDE 776 - (1) Bono veya emre yazılı Senet; a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı Senet” kelimesini ve Senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa,
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [56.33%] Hukuki Mevzuat - Vakfin Organlari • Senet Değişikliğinde Yetili Organ ...
Senet Değişikliğinde Yetili Organ Genel Kurul Özet:
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1559 - 48.4kb

3. [56.33%] Hukuki Mevzuat - Senet Metninde Tahrifat • Alacaklinin Kötüniyeti R...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=940 - 35.6kb

4. [56.33%] Hukuki Mevzuat - Senet Metninin Sonradan Doldurulmasi
Senet metninin sonradan doldurul­duğuna yönelik iddia icra mahkemesinde in­celenemez.
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1314 - 36.1kb

5. [56.33%] Hukuki Mevzuat - Senet Metninden Anlaşılabilen İtiraz Sebeplerine İlişkin ...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3469 - 36.4kb

6. [56.33%] Hukuki Mevzuat - Senet Üzerinde Tahrifat • Senedin Tahrifat Kadar Kism...
İçerdiği miktarı gösteren rakam üzerinde tahrifat yapıldığı saptanan senedin,
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1255 - 37.0kb

7. [23.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
de parayı temin edene kadar senet teklif ederek kendisine inanç duyulmasını sağlayıp, geçerliliği olmayan bir senet imzalayıp verdiği, söz verdiği saatte dönmediği, yazıhanesini kapattığı, hayvanları da birkaç saat içinde vadeli olarak bir
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_6_85.php - 27.0kb

8. [23.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ödemek isteyen davacının, senetlerin lehdarı B. A.Ş. nin, erken ödeme halinde 1.500 USD tenzilat yapacağını vaat etmesi üzerine, senetlerin toplam tutarı olan 54.000 USD' yi, 1.500 USD eksiği ile anılan şirkete 30.12.1997 tarihli banka
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2003_19_135.php - 30.6kb

9. [21.62%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Parmak izi taşıyan senetlerin iki şahit dışında ihtiyar heyetince onanmış olması gerekir. senette ihtiyar heyeti tasdiki bulunmadığından HUMK.nun 297. maddesine uygun şekilde düzenlenmemiştir. Bu nedenle yazılı senet olarak mütalaa
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1990-8_148.php - 29.9kb

10. [21.62%] Ictihat Bolumu;YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
onaylanmamış olan bir senetteki parmak izinin borçlu tarafından kabul (ikrar) edilmesi halinde, senet gene geçerli sayılır ve kesin delil teşkil eder (HGK. 18.1.1978 gün 7/228 E. 12 K. S.K.). Çünkü böyle bir halde senet içeriği
http://www.hukuki.net/ictihat/793-1702_hgk.asp - 38.5kb

11. [19.87%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Parmak izi taşıyan senetlerin iki şahit dışında ihtiyar heyetince onanmış olması gerekir. senette ihtiyar heyeti tasdiki bulunmadığından HUMK.nun 297. maddesine uygun şekilde düzenlenmemiştir. Bu nedenle yazılı senet olarak mütalaa
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1990-148.php - 29.6kb

12. [19.87%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gereklidir: a- Bu senet veya belge davaya bakıldığı sırada mevcut olmalıdır. b- Yeni ele geçirilmiş olan senet ve belgenin, hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir. c- Bu yeni senet veya belgenin hükmün verilmesinden sonra
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_2_Hukuk_Dairesi_1996-11008.php - 25.6kb

13. [16.16%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 2.Hukuk Dairesi
bulunması gereklidir. a)Bu senet veya belge davaya bakıldığı sırada mevcut olmalıdır... b)Yeni ele geçirilmiş olan senet ve belgenin, hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir... c)Bu yeni senet veya belgenin hükmün verilmesinden sonra
http://www.hukuki.net/ictihat/9611008_2h.asp - 38.5kb

14. [16.16%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
düşen görevi yerine getirmiş senet iptal davasını açmış ve neticelendirmiştir. senet iptal davası görülürken borçluya mahkemece yapılan ihbara rağmen borçlu senet bedelini mahkemenin gösterdiği mahalle bloke etmemiştir. senet alacaklısı ise,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1992-765.php - 22.6kb

15. [14.41%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ciro ederek verdiğini, senetlerden birinin ödenmediğini, bunun üzerine girişilen takip sonrasında davalı İ...'in açtığı dava sonunda, Bakırköy 2.İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 1996/1489 esas sayılı kesinleşen karar ile senet protesto
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_2000-2356.php - 18.4kb

16. [14.41%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gerekir. Buna göre; a)Bu senet yada belgenin davaya bakıldığı sırada mevcut olması, b)Yeni ele geçirilmiş olan senet veya belgenin, hükmü etkileyecek nitelikte olması, c)Bu senet veya belgenin hükmün verilmesinden sonra ele geçirilmiş
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_5_241.php - 25.9kb

17. [14.41%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
6.500.000.000 TL. bedelli senet karşılığını ödediğini ileri sürerek, bu senet nedeniyle borçlu olmadığının tesbitini istemiştir. senet sebebe bağlı olmakla birlikte ödeme savunması ispat edilmiş değildir. Ancak, davalı birleştirilen 2000/229
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2004-125.php - 18.6kb

18. [14.41%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
lira meblağlı bir senet vermiştir. senet bedeli de ödenmeyince, sanıklar telefon ederek katılanı evlerine çağırmışlardır. Eve gelen katılandan senet bedeli istenmiş, "param yok" demesi üzerine bozdurulan bileziklerin rayiç değerleri
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2000_6_120.php - 24.3kb

19. [12.66%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
keşidecisine iade edilmesi, senet bedelinin ödendiğinin karinesidir. Ancak bu davada senet, yukarıda açıklandığı üzere 23.7.1990 tarihli yazı ile davalıya iade edilmiştir. Bu yazı, borç başlığı ile başlamış ve senet protesto olduğundan, senet
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_19_Hukuk_Dairesi_1993-4620.php - 17.8kb

20. [12.66%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sayı ile; "Dava konusu senette TTK.nun 688-692. maddelerinde düzenlenen resmi evraktaki tüm unsurlar yer almaktadır. Buradaki sorun, belgeye hukuki geçerlilik kazandıran imzanın var olup olmadığıdır. Süregelen teamül ve uygulamaya göre, pul
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1997_6_23.php - 20.9kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru