En çok aranan içtihat terimleri
İçtihat Arama

İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar

1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin evlatlik evlatlık gayri resmi ticaret gayri resmi ticari ortaklık hizmetin yerine getirilmemesi Sabit nakLiye 12 madde içtihatları borç nedeni ile mal kaçırma borç nedeni ile mal kaçırma mal kaçırma cinsel taciz cinsel tacizde iftira kolluk tutanak içtihatları sahtecilik suçları zamanaşımı zamanaşımı ile ilgili kararlar aile içi şiddet iş mahkemesi karar devre tatil hizmetin yerine getirilmemesi devre tatil hizmetin yerine getirilmemesi i kanunu is kanunu i_ kanunu iş kanunu askerden sonra tazminatı hukuki neden memuriyetten çıkarılma ı Aralık ayında çıkan 657 içtihatları gürültü suçu hisse devri sicil imar plan imar plani imar planı kadastro yenileme MEMURUN TİCARET YAPMASI ZARARIN TAZMİNİ adres tespiti bedelde indirim kanunun yorumunda dürüstlük MEMURUN rüşvet 657 içtihatları 3194 içtihatları 818 12 madde içtihatları 818 bk 12 madde içtihatları istifa 657 içtihatları ileten işleten ZAMANAŞIMI beyanlar hanesinde belirtme beyanlar hanesi kantin basın davaları basın kanunu 6. madde basın kanunu madde 6 cinayet ceza verme zaman aşımı araç zilyetlik devlet memurunun ticaret KOCAYA NAFAKA sahtecilik suçları 1992 ltd ortaklıkların bozulması mirasçılık mirasçılık belgesi alacaklıdan mal kaçırma asli zilyet BK 410 1992 irtikap suçları ayıp defi delil tespiti 2577 sayılı 2577 sayılı yasa destekten yoksun kalma mirasin reddi destekten yoksun kalma mirasın reddi fazla alma fazla çalışma memur cezalar memur cezaları memur cezaları polis memur disiplin cezalar memur disiplin cezaları memur idari disiplin cezalar memur idari disiplin cezaları ziynet 4721 sayılı kanun 634 sayılı 657 fazla çalışma 657 sayılı 657 sayılı devlet 657 sayılı kanuna muhalefet miras fesih miras hangi hallerde tasfiye edilir miras reddi mirasın hükmen reddi şirket hissesini devir manevi tazminat polis 3. Kişinin iyi niyetli hak iktisabı ek sözleşmeler Mk 988 zilyetli olmak zilyetlik zilyetlik devri zilyetlik devri gemi zilyetlik devri iyiniyetle zilyetlik türleri işkence ecrimisil 2010 yılı içtihat kararları 2911 alacak dava zamanaşımı alacak zamanaşımı Alkollü ifade dava zaman aşımı dava zaman aşımı süresi dava zamanaşımı emsal kararlar futbol maçı işkence Jandarma işkence kolluk işkence maaş düzeltme dava zamanaşımı maaş düzeltme davalarında zamanaşımı poliçe polis polis davaları polis fuhuş polis işkence polis işkence engin kırtıl polis PVSK polis Pvsk madde 4 polis uyku polis görevli olduğu il dışında polis memuruna verilen cezaları polis mesai polis mukavemet polis mukavemet 2005 polis mukavemet 2006 polis mukavemet 2010 polis mukavemet 2013 polis mukavemet 2015 polis mukavemet yargıtay polis silah polis zor kullanma polise mukavemet polisin 24 saat görevli polisin görevli olduğu il dışında polisin il dışı müdahale polisin saldırgan Rüşvet Ölüm kararı tescili 23204 414 5237 SAYILI TCK 5237 sayılı tck 5237 sayılı tck 147 5237 sayılı tck 149 d 5237 sayılı tck 163 5237 sayılı tck 239 5237 tck 228 5237 tck 5 765 sayılı tck 765 sayılı tck 25 seneyi geçemez 765 sayılı tck 77 765 sayılı tck CEZA zamanaşımı 765 sayılı tck 125 765 sayılı tck 126 765 sayılı tck 127 765 sayılı tck 137 765 sayılı tck 141 765 sayılı tck 146 765 sayılı tck 147 765 sayılı tck 149 765 sayılı tck 149 d 765 sayılı tck 206 765 sayılı tck 332 765 sayılı tck 342 765 sayılı tck 343 765 sayılı tck 450 765 sayılı tck 463 765 sayılı tck 61 765 sayılı tck 80 765 sayılı tck 80 madde 765 sayılı tck dava zamanaşımı 765 sayılı tck dava zamanaşımı sahte belge 765 sayılı tck 63 765 sayılı tck 68 765 sayılı tck 77 765 sayılı tck ceza zamanaşımı 765 sayılı tck yalan beyan adi sözleşme davaları adi sözleşme ev davaları belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı Borç senetleri Bozucu şart gayrimenkul satış sözleşmesi çeklerde dava zamanaşımı ceza cezası dava zamanaşımı ceza dava zamanaşımı ceza dava zamanaşımı ağır ceza ceza dava zamanaşımı danıştay ceza ZAMANAŞIMI ceza zamanaŞımı DAVA ZAMANAsimi DAVA ZAMANAŞIMI dava zamanaşımı HASILAT KİRASI iik 277 tasarrufu iptal iik 277 vd iik 278 vd istifa itiraz dilekçesi nasıl olmalı KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA kapıcı ücret kapıcı emekli kıdem tazminatı kapıcı kıdem tazminatı kapıcı kıdem tazminatı 2003 kapıcı kıdem tazminatı hakkı kapıcı kıdem tazminatı kira kapıcı kıdem tazminatı sorumluluk kapıcı kıdem tazminatı yeni kat maliki kapıcı kıdem tazminatından kiracı sorumlu KARAR DÜZELTME KARAR DÜZELTME 8. hukuk dairesi Kenan doğru kıdem tazminatı kıdem tazminatı ibraname MUVAZAALI TAPU İPTALİ resmi senedin iptali tapu iptali tapu iptali 2b tapu iptali adi sözleşme tapu iptali adi sözleşme borç alaçak satış sözleşmesi tapu iptali adi sözleşme yargıtay tapu iptali hileli tapu iptali hileli ve kötü niyet tapu iptali resmi senet TAPU İPTALİ tazminat davaları tck 239 tck 61 Terlik Uyusturucu madde bulundurma 1. ceza dairesi dosya sorgulama 191 29 madde açıklaması adi ortaklik adi ortaklığın sona ermesi adi ortaklık adi ortaklık ilişkisinin varlığı adi ortaklık ispatı adi ortaklık sözleşmesinin ispatı adi ortaklık banka adi ortaklık çek adi ortaklık kar payı adi ortaklık kurulma adi ortaklık mal kaçırma adi ortaklık ortak ölümü adi ortaklık taşınmaz adi ortaklık temsil adi ortaklık tespiti adi ortaklık şirket işçi alacak adi ortaklıkta temsil adi şirket kur aile aile birliğinin korunması aile BÜTÜNLÜĞÜNÜN korunması aile konutu şerhi aile konutu şerhi ikamet şartı aile konutu şerhi ipotek aile konutu şerhi zamanaşımı ailenin korunması ailenin korunması abonelik ailenin korunması hayati ailenin korunması ihtiyaç ailenin korunması su ailenin korunması temel ailenin korunması zaruri apartman giderleri apartman komşu apartman yöneticisi içtihatları apartman yönetimi içtihatları apartman yönetimi sigorta apartman yönetimi tadilat arsa irtifak % arsa irtifak değer düşüklüğü arsa irtifak değer düşüklüğü % ASKERI CEZA KANUNU ASKERI CEZA KANUNU 111 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 119 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 134 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 134 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 143 ASKERI CEZA KANUNU 143 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 66 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 69 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 81 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 85 MADDE ASKERI CEZA KANUNU 87 1 MADDE askerlik borçlanması askerlik borçlanması fark kıdem tazminatı bayram harçlığı kıdem tazminatı bayram ikramiyesi kıdem tazminatı bedel düşüklüğü irtifak belediye dilekçe cevabı belediye meclis üyeleri botaş CEZA ZAMANAŞIMI DAVA ZAMANAŞIMI dava zamanaŞımı değer düşüklüğü değer düşüklüğü % 1 değer düşüklüğü %3 değer düşüklüğü irtifak değer düşüklüğü oranı değer düşüklüğü tarım arazisi değer düşüklüğü özel durum Emsal trafik cezaları kararları Emsal trafik kararları Emsal cinsel kararları Emsal danıştay içtihatları Emsal danıştay içtihatları boşanma Emsal danıştay trafik kararları Emsal Yargıtay içtihatları Emsal Yargıtay içtihatları kişi hürriyetini kısıtlama eş durumu gümrük gümrük muhafaza gümrük sahası gümrük vergisi ihtiyati tedbir kararına muhalefet imar planları kambiyo senedinde sahtecilik kar payının tahsili kat mülkiyeti kişilik bilgileri kişilik hakları kişinin korunması kişisel bilgiler kurumlar arası memurun resmi evrakta sahtecilik mirasçılardan birinin dava açması mirasçılardan birinin dava açması tapu iptal ve tescil MÜTESELSİLEN SORUMLULUK pilon resmi harcırah evrakta sahtecilik resmi belgede sahtecilik resmi evrakta hile resmi evrakta sahtecilik resmi evrakta sahtecilik erteleme resmi evrakta sahtecilik menfaat resmi evrakta sahtecilik plaka resmi evrakta sahtecilik senet resmi evrakta sahtecilik tck 158 resmi evrakta sahtecilik tck 43 resmi evrakta sahtecilik teşvik resmi evrakta sahtecilik ve zimmet resmi evrakta sahtecilik vekalet resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı su sızıntısı tarla değer düşüklüğü TCK tck 102 / 5. madde tck 102 madde tck 163 tck 29 madde açıklaması tck 312 tck 44 madde tck 455 DAVALAR tck 455 madde açıklaması tck 52 madde nedir tck 53 tck 53 /1 tck 53 /3 tck 53 madde tck 53 madde açıklaması tck 53 madde nedir tck 53 maddesi 1. fıkrası açıklaması tck 57 madde tck madde açıklamaları TCK 141 tck 204 tck 204 / 1 tck 204 / 2 tck 226 / 3 tck 226 / 4 tck 226 / 4' tck 247 tck 300 TEDBİR TEDBİRe muhalefet tmk 163 tmk 615 ttk 118 yapı bedelinin dahil edilmesi yasal savunma yasal savunma meşru savunma özel evrakta sahtecilik şüfa davası "yargıtay 5. hukuk dairesi" içtihatları 10183 125 1567 1567 8 madde 1567 anayasa mahkemesi 2911 sayılı kanun 2911 sayılı yasa 2911 sayılı yasa 28 madde 2911 sayılı yasa ile ilgili yargıtay kararları 2911 sayılı yasa madde 28 3158 3167 3167 2010 3167 çek kanunu 3311 3503 466 sayılı kanun 466 sayılı kanun maddeleri 5237 tck 5237 tck 103 madde açıklaması 5237 tck 53 madde açıklaması 5237 tck 226 / 4 5237 tck 263 5237 tck 53 5237 tck 53 / 1 5237 tck 53 / 1-2 5271 tck 53 / 1-2 6183 tapu iptali açığa imza Aleniyet araç muayenesi arsa sahibi tapu iptal davası arsa sahibi üye tapu iptal davası avukata hakaret Bekçi beraat boşanma boşanma davası boşanma davası SONUCU mal paylaşımı boşanma davası TEMYİZ boşanma davası ile ilgili içtihatlar boşanma davası kararları boşanma davası mal paylaşımı boşanma davası memur boşanma davası tazminat çek kanunu cinsel saldırı cinsel saldırı suçu