Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İçtihat
 
 
 
 
 
 
» Davada Vekalet • Tevkil Yetkisi
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 10-08-2010 | Kat. İçtihat | Not
 
 
 
» Avukatlık Ücretinden Dolayı Hapis Hakkı - Hapis Hakkının Usulüne Uygun ve Meslek Kurallarına Göre Kullanılması Gerektiği - Azil Halinde Vekalet Ücreti
Ekleyen Başak | Tarih 3-02-2010 | Kat. İçtihat | Not
 
ÖZET: Dava konusu olayda hapis hakkının, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları hükümlerine göre, usulüne uygun olarak ve gerektiği gibi kullanılmadığı açıktır. Tahsil etmiş olduğu … Dolarlık miktarı müvekkiline iade etmeyen davalı avukatın, tahsilatı tesadüfen öğrenmesinden sonra iş sahibi davacı şirket tarafından … tarihli ihtarla azledilmiş olması da, haklı azil niteliğinde olup, avukat bu durumda, sadece azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlere ilişkin vekalet ücretlerinin ödetilmesini isteyebileceğinden, mahkemece azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlere ilişkin dava ve takiplerin açıldığı tarihler itibariyle geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerine göre vekalet ücretinin tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekir.
 
 
» Avukatlık Ücreti Rüçhan Hakkı - İflas Masasında Rüçhan Hakkının Tanınması Talebi - Sıra Cetveline İtiraz
Ekleyen Başak | Tarih 3-02-2010 | Kat. İçtihat | Not
 
ÖZET: Dava konusu somut olayda davacı, müvekkiline ait olmayan bir mal varlığı bütününden, diğer bir anlatımla davalının iflas masasından olan alacağına rüçhan hakkı tanınmasını istemektedir. Davacı avukatın davalı iflas masasına anılan yasa hükmü gereğince kazandırdığı bir mal ya da para bulunmamaktadır. Bu durumda alacağının da rüçhanlı olarak kabul edilmesi mümkün olmayıp, yazılı gerekçeyle davanın kabulünde isabet görülmemiştir.
 
 
 
Sayfa: 1 2 3 4  Sonraki »  >>Son
Sırala: Seçim: