Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 19-12-2017 | Kategori: İçtihat | Okunma : 6294 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
Y.19. HD. 18.10.2017 2016-12593E,2017-7095K
“İbraz süresi geçen çeklere dayalı olarak hamil kambiyo yolu ile takip hakkını yitirmiş olsa dahi TTK 732. Maddesine dayalı olarak keşideciye müracaat hakkı bulunmaktadır. Hal böyle olunca davalı bankaya karşı çeklerin keşidecisi davacı B.T.’nin sebepsiz zenginleşmediğini ispat ile yükümlüdür. “

Forum