Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İçtihat
» Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Ekleyen Av.feyz Pazarbaşı | Tarih 17-12-2018 | Kat. İçtihat | Not
 
Alkollü kazada kasko öder mi, Trafik sigortası alkollü kazayı öder mi, Alkollü araç kullanırken trafik kazası yapmak. Yargıtay kararı özet: Alkollü Trafik kazasında hiç bir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması sebebiyle rizikonun teminat dışı olarak kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
 
 
» Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 19-12-2017 | Kat. İçtihat | Not
 
İbraz süresi geçen çeklere dayalı olarak hamil kambiyo yolu ile takip hakkını yitirmiş olsa dahi TTK 732. Maddesine dayalı olarak keşideciye müracaat hakkı bulunmaktadır. Hal böyle olunca davalı bankaya karşı çeklerin keşidecisi davacı B.T.’nin sebepsiz zenginleşmediğini ispat ile yükümlüdür. “
 
 
» ZMM Sigorta şirketine açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı davasında Asliye Ticaret mahkemesi görevlidir
Ekleyen Yargıtay Hukuk Dairesi | Tarih 26-07-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
Zorunlu mali mesuliyet sigortası gereğince Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğundan Asliye Ticaret mahkemesi davaya bakmakla görevlidir. Zira sigorta taraflardan biri tacir (sigorta şirketi) olup, Asliye ticaret mahkemelerinde görülmelidir.
YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2013/3377 KARAR NO:2013/4482 KARAR TARİHİ:28.03.2013
 
 
» Zorunlu olarak kurulan ipotek meskeniyet şikayetine engel değildir
Ekleyen Yargıtay Hukuk Dairesi | Tarih 26-07-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/24921 KARAR NO: 2013/1325 - Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunulmasını engeller.
 
 
» Araç işletenin (sürücünün) ölümü nedeni ile onun desteğinden mahrum kalanlar trafik sigortasından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir
Ekleyen Yargıtay Hukuk Dairesi | Tarih 26-07-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, Esas:2008/1561, Karar no:2008/4695 - İşletenin (sürücünün) yakınlarının uğradıkları destek zararının, trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığı konusunda açık bir yasal düzenleme bulunmadığı gibi, poliçe genel şartlarında da, bu yolda bir sınırlamaya yer verilmemiştir. 0 halde, işletenin (sürücünün) ölümü nedeni ile onun desteğinden mahrum kalanların trafik sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecekleri ilke olarak kabul edilmelidir. Ancak; burada dikkat edilmesi gereken bir hususta işletenin (sürücünün) kendi kusurundan yararlanmaması gereğidir. Yansıma yolu ile destek tazminatı isteyenlerin kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olabilmeleri hukuken mümkün bulunmamaktadır. Destekten yoksun kalma zararının giderilmesi isteminde bulunulması halinde, kusurun varlığı talepte bulunanın değil, ölenin davranışına göre belirlenir.
 
 
» Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında gecici iş görmezlik, bakıcı ücreti,yol gideri talep edilebilir
Ekleyen Yargıtay Hukuk Dairesi | Tarih 26-07-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
TC YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2012/5743
KARAR NO: 2013/4496
KARAR TARİHİ: 01.04.2013

ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI SORUMLULUK KAPSAMI (Gecici iş görmezlik,Bakıcı ücreti,yol giderleri sigorta şirketinden istenebilir).
 
 
 
» Feri müdahil'in ihalenin feshi isteminin reddine yönelik mahkeme kararını temyiz etme hakkı bulunmamaktadır.
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 12-06-2015 | Kat. İçtihat | Not
 
Feri müdahil'in ihalenin feshi isteminin reddine yönelik mahkeme kararını temyiz etme hakkı bulunmamaktadır.
 
 
 
 
Sayfa: 1 2 3 4   Sonraki »  >>Son
Sırala: Seçim: