En yeni mevzuat haberleri kategorilere göre ayrılmıştır. Yeni Kanunlar, yeni tüzükler, yeni yönetmelikler, tebliğler ve yeni yargıtay içtihatları, yeni danıştay kararları bulunmaktadır.
Bölümler:
Medeni Hukuk - Aile Hukuku - Miras Hukuku
Hukuk Usulü
Bilişim Hukuku - Fikri Sınai Haklar - Basın Hukuku
Borçlar - Ticaret - İcra İflas - Banka - Tüketici Hukuku
Ceza Hukuku - Ceza Usul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku - Kira - Kat Mülkiyeti Hukuku
İş Hukuku - Sosyal Sigorta Hukuku
Kamu - Idare - Vatandaşlık - Anayasa Hukuku
Avukatlık Hukuku
TÜM MEVZUAT
Uluslararası Hukuk - Uluslararası Ceza Hukuku
Askeri Hukuk - Askeri Ceza Hukuku