İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 11 ve 11 Bulundu. (0.05 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gözetimi altında tutulur. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [86.21%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
orman olması nedeniyle zilyetlik yolu ile kazanılamayacağını belirtip, şirketin davasını reddetmiş, Orman Yönetiminin asli müdahale istemine karşı ise (hukukumuzda usulen açılmış bir davaya asli müdahil olarak katılmanın mümkün olmadığı,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_20_Hukuk_Dairesi_1997-2840.php - 23.7kb

3. [56.90%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
zorunludur. Vergi kaydı zilyetlik belgesi olup asli zilyetlikle birleşmedikçe iktisap sağlamaz. Hal böyle olunca, tesbitin iptali ile taşınmazın Hazine adına tesciline ve taşınmaz üzerinde bulunan muhte-satların davalıya ait olduğunun
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_16_Hukuk_Dairesi_2004-5483.php - 17.2kb

4. [56.90%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
göre, Esat'ın davasını asli müdahale olarak ta kabule imkan yoktur. Sonuç olarak, davacı tapulamadan önceki zilyetlik hukuki nedenine dayanarak dava konusu taşınmaza ait tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir. 3402 sayılı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2000_8_842.php - 22.6kb

5. [56.90%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
haklı, aksi halde haksız zilyetlik var demektir." Kişisel bir hakka dayanan kiracının bu hukuksal ilişkiye göre, asli zilyede karşı sorumluluk derecesi ne ise, bu derece, ileride yargılama sonunda gerçek hak sahibi olan kişi karşısındaki
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1996_405.php - 40.2kb

6. [43.10%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yargılama sonunda; Fethiye Asliye 1. Hukuk mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.9.1995 gün ve 1994/647 E. 1995/501 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1997_102.php - 17.3kb

7. [43.10%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
1970'li yıllardan itibaren asli zilyetlikten terk söz konusudur. Hayvan otlatmak suretiyle sürdürülen zilyetlik ekonomik amacına uygun bir zilyedlik olarak kabul edilemez. Kazandırıcı bir olgu değildir. Uzman orman bilirkişi açıklamasına ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_20_Hukuk_Dairesi_2003-9162.php - 17.0kb

8. [43.10%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
önceki haklara dayanarak asli müdahil olarak davaya katılanların iddialarına ilişkin uyuşmazlıkları da çözümlemekle yükümlüdür. Müdahiller zilyetlik iddiasına dayanarak davaya katılmışlardır. Davacının dayandığı tapu kaydı tedavül görmemiştir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_16_Hukuk_Dairesi_2002-12908.php - 17.1kb

9. [29.31%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
taşınmaz iktisap sağlayıcı zilyetlik gerçekleşmediğinden bahisle Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı taraf tapu kayıtlarına dayanarak iş bu davayı açmış, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacıların temyizi üzerine 7. Hukuk
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_16_Hukuk_Dairesi_1996-3113.php - 17.0kb

10. [29.31%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
arasındaki davanın Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 8.12.1998 tarih ve 1997/381-1998/803 sayılıkararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1999-2842.php - 19.6kb

11. [29.31%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
mülkiyet değil sadece zilyetlik devralan davacının zilyetlikden doğan hakkı da MK.nun 907. maddesinde öngörülen hapis hakkından ibarettir. Tartışılan kararında Yüksek Daire, kararda öngörülen sonuca giderken, aynen iadenin hakkaniyet ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2000_13_1729.php - 51.5kb

Bulunan Sayfalar: 1
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru