İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 10 ve 10 Bulundu. (0.03 seconds)

1. [100.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ait sahada kullanılan tohum bedelinin 4.914.000.000 TL. olduğu hükmen saptanmıştır. Ortada bir gerçek varken bilirkişilerce tohum giderinin 7.75,1.250.000 TL. olarak belirlenmesi ve mahkemece de bu raporun benimsenerek tohum giderinden
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_15_Hukuk_Dairesi_2003-3977.php - 16.4kb

2. [11.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
davacı tarafından yapılan (tohum hariç) giderleri hüküm altına almıştır. Davacının tapusuz taşınmazı, davalının babasından zilyetliğini de devralmak suretiyle satın aldığı ve daha sonra taşınmazın tapulama yoluyla davalının miras bırakanı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Hukuk_Dairesi_1990-12799.php - 19.7kb

3. [11.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ithal ettiği sebze tohumlarının Türkiye ve K.K.T.C.da pazarlanması işini alan davalı A... Tarım A.Ş. nin, protokol hükümlerine uymaması nedeniyle 18.11.1992 tarihinde haklı nedenlerle protokolün feshedildiğini, müvekkil ile dava dışı DRZ
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1997-5684.php - 19.2kb

4. [5.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ektiği soya fasulyesi tohumunun büyük miktarının çimlenmediğini ileri sürerek 5.292.000 liralık zararının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı; davacıya tohum satmadığını, bu nedenle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1990-7565.php - 19.0kb

5. [5.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Baha'nın zirai ilaç, kibrit, tohum ve gübre ticareti yapacağını, kiralanana işyeri olarak ihtiyacı bulunduğunu ileri sürerek davalının tahliyesini talep etmiştir. Davalı vekili kiralananın yapılacak işe uygun olmayıp, ihtiyacın da samimi olmadığını
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_6_Hukuk_Dairesi_1999-3413.php - 16.6kb

6. [5.67%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
1272-1276. maddelerinde, tohum ekmenin, nadas eylemenin, sulamanın ve sulamak için hark ve cetvel açmanın ihya sayılacağı hükme bağlanmış ve ihyanın, arazinin yararlanma hakkı ile birlikte arazinin mülkiyetini de kazanmak amacıyla
http://www.hukuki.net/ictihat/903.asp - 82.5kb

7. [5.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
nakil bedeli, yem bitkisi tohumu ekme bedelinin toplamından oluşmaktadır. Anılan raporda, meranın eski hale getirilebilmesi için de toprak nakli ile tohum ve bunun ekiminin gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda bu işler için gerekli olan miktar
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_14_Hukuk_Dairesi_2002-7861.php - 16.2kb

8. [5.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yaklaş, çünkü bu şekilde sen tohum ekeceksin. 6- Hiçbir şeyi ölümüne dayanamayacağın kadar sevme..... 10- Sanat eserlerini değil fakat ölüm kılıçlarını taklit et, çünkü büyük sanat onda yatar..... 12- Yaşayanların kanı, yeni yetişenlerin tohumu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2002_1_294.php - 64.3kb

9. [5.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
biçici olarak gelki o zaman tohum ekebilesin.., 6- Ölümünü göremeyeceğin bir şeyi çok sevme..., 9- Boyun eğmektense öl.sanat eserleri değil ölüm kılıçları üret, sanatın büyüklüğü burada yatar" dediği, Şeytan Kilisesinin şimdilerde sadece
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Ceza_Dairesi_2001-4274.php - 40.7kb

10. [5.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
olduğunu, 1996 yılında tohum ve gübre alarak kredi kullandığını, 1996 ve 1997 yıllarında meydana gelen tabii afetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 13.10.1996 ve 20.08.1997 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararı ile tabii afetten zarar gören
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1999-5238.php - 17.9kb

Bulunan Sayfalar: 1
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru