Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Diğer
 
» 2010/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Ekleyen Mehtap Deniz | Tarih 12-05-2010 | Kat. Diğer | Not
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Ekleyen Av.tayfun Eyilik | Tarih 26-03-2019 | Kat. Diğer | Not
 
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Kdv - Ötv Grup Müdürlüğü
ACELE
Sayı :39044742-130[İcra-Özelge]-E.172954 26.02.2019
Konu :Alacağın teminatı mal ve hakların
Varlık Yönetim Şirketi lehine icra
dairelerince satışında KDV istisnası

Buna göre, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından bankalar, özel finans kurumları ve
diğer mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan araçların müzayede yoluyla satışı işleminde; bu araçların varlık yönetim şirketleri
tarafından alacağa mahsuben satın alınması, satışa iştirak eden 3. şahıslar tarafından satın
alınması ve varlık yönetim şirketleri tarafından alacağa mahsuben satın alınan araçların üçüncü
şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.
Ancak, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye
ödenmesi şartıyla borçlu Tasfiye Halinde Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş
tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.
 
 
Sayfa: 1 2 3  Sonraki »  >>Son
Sırala: Seçim: