Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Yönetmelik
 
» Adli Sicil Yönetmeliği
Ekleyen Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih 4-10-2005 | Kat. Yönetmelik | Not
 

* Adli Sicil Yönetmeliği 07 Eylül 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25929 ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

* Bu yönetmelikle 13/11/1991 tarihli ve 21050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adli Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
» Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Ekleyen Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih 30-04-2016 | Kat. Yönetmelik | Not
 
29 Nisan 2016 tarihli 29698 sayılı Resmî Gazete ile yapılan değişiklik ile ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 1-6-2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği)

 
 
» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik
Ekleyen Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih 4-03-2007 | Kat. Yönetmelik | Not
 
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik
* 2.3.2007 tarih sayılı 26450 Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ya da kovuşturmada zorunlu avukat görevlendirilecek. Sanık mahkum olursa, avukatlık ücretini kendisi ödeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Sırala: Seçim: