Yazar Profili
Yyln
Konum: Yok
Doğum Günü: Yok
Web sitesi: Yok
E-mail: Gizli
Bilgi Yok
Tüm Ekledikleri > Yyln
» 3201 sayılı yasadaki 2 yıllık sürenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı
» 5561 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
» Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
» Zorunlu Tarım Bağkur'luluğunun tespiti
» Emekli Sandığında hak düşürücü süre
» Avukatlar İçin Malüllük-Yaşlılık Ve Ölüm Topluluk Sigortası Tip Sözleşmesi
» Çakışan hizmet süreleri
» Yurdışı borçlanmada kesin dönüş şartı uygulamasının kaldırılması
» 5458 Sayılı Kanuna göre SSK ile ilgili borçların yeniden yapılandırılması
» Bağkur'da geriye doğru hizmet tespiti
» Yurtdışı borçlanması yapılacek dönemde Türk Vatandaşı olma zorunluluğu
» Yaşlılık aylığı alan sigortalının yurt dışında çalışmaya başlaması
» Kesin dönüş yapan yurtdışı sigortalısının yurtdışında çalıştığı ülkeden işsizklik sigortasından yararlanması
» Libya'da 1986 yılından itibaren Türk işverenler yanında çalışan işçilerin sigortalılığı
» “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun Yaş Tashihi ile ilgili 120. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığı
» SSK İDARİ PARA CEZLARINA KARŞI İTİRAZ USULLERİ VE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
» T.C. EMEKLİ SANDIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR'DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA EK ÖDEME YAPILMASI İLE
» KESİNLEŞMİŞ DİSİPLİN CEZASININ YENİ BİR İDARİ İŞLEMLE ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI
» Uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu
» Yurdışı hizmet borçlanmasında kesin dönüş uygulaması
» Limited Şirket ortağının sigortalılığı
» Birden fazla sigorta kurumuna tabi sigortalı çalışmalardan hangisine üstünlük tanınması gerektiği.
» Baro kaydının bulunması sigortalılık için bir karine olup, aksinin kanıtlanması mümkündür.
» Bağ-Kur sigortalısının SSK'ya tabi bir işte çalışmaya başlaması
» Sigortalı sayılabilmenin koşulu
» SSK idari para cezalarına itiraz
» Ölen sigortalının anne-babasına destekten yoksun kalma tazminatı
» Sigortalıya sağlığında fuzuli olarak ödenen yaşlılık aylıkların hak sahiplerinde istirdatı
» Sigortalının ölümünden sonraki tarihlerde de aylıklarının bankamatikten çekilmesi
» Hizmet Tespit davalarında SSK'nın taraf gösterilme zorunluluğu
» SSK'nın tebliğ ettiği gecikme zammına yasal faiz uygulaması
» İsteğe bağlı sigortalılığı kesen zorunlu sigortalılıktan sonra yapılan ödeme
» yabancı ülkelerde çalışan kişilerin isteğe bağlı sigortalılığı
» İşçisini ödünç gönderen işverenin işkazası halinde sorumlululuğu
» 2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
» 1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
» 3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN