İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Yok sayilan kelimeler (cok kisa yada anonim): 46
Arama Sonucunda 1 - 20 ve 5113 Bulundu. (0.08 seconds)

1. [100.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yasaya aykırıdır. TCK.nun 450/6. maddesi uyarınca cezalandırılan sanıklar hakkında maktül ve mağdur sayısınca uygulama yapılmalıdır ve bu maddede yazılı fiili doğrudan doğruya birlikte işleyen sanıklar hakkında TCK.nun 463. maddesi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_9_Ceza_Dairesi_1996-688.php - 48.7kb

2. [97.65%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yürürlükten kaldırılmasında TCK.nun 312. maddesinin yürürlükte bulunduğu gibi bir gerekçe kanun koyucu tarafından kullanılmıştır. Öğretide TCK.nun 312. maddesi genel hüküm olarak değerlendirilmektedir. (Çetin Özek: Suç Teşkil Eden Fiillerin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_8_201.php - 221.4kb

3. [69.45%] Hukuki Mevzuat - TCK 86/2. maddesi seçenek yaptırımlardan hapis cezasının te...
İçtihatı Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı yasanın 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2656 - 32.9kb

4. [67.36%] Hukuki Mevzuat - 5237 sayılı TCK 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup bu...
İçtihatı Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, bu maddenin uygulanmamış olması kazanılmış hak oluşturmaz. Adıgeçen maddenin
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2710 - 32.6kb

5. [67.36%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yoktur. Temel para cezası TCK.nun 19. maddesindeki alt sınır rakamının ek 4. maddeye göre belirlenecek miktarından az olamaz. TCK.nun 403/5. maddeye göre her gr. ve artığı uyuşturucu için belirlenen temel para cezası TCK.nun ek 4. ve 19.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_10_Ceza_Dairesi_1998-4519.php - 22.5kb

6. [67.36%] Hukuki Mevzuat - TÖRE SAİKİ İLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU1 (5237 sayılı TCK m. 82/...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?e=3655 - 59.4kb

7. [67.36%] Hukuki Mevzuat - TÖRE SAİKİ İLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU1 (5237 sayılı TCK m. 82/...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3655 - 59.4kb

8. [67.36%] Hukuki Mevzuat - Güvenlik tedbirleri TCK 53.madde belli hakları kullanmaktan...
10.CD. İçtihatı özeti: TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanıkların bu hakları kullanmaktan yoksunluklarının “53. maddenin (1) numaralı
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2636 - 34.2kb

9. [58.49%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
arz etmektedir. (765 s. TCK. m. 312/2) Halkı din farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan sanık Selahettin'in TCK.nun 312/2-son ve 59. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_8_130.php - 159.1kb

10. [54.31%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
konuşulup düşünüldü: TCK.nun 169; 3713 sayılı Yasanın 5 ve TCK.nun 59. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilen ve haklarındaki mahkumiyet hükmü onanarak kesinleşen Abdülbari ve Nusret ile birlikte, TCK.nun 168/2; 3713 sayılı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1996_9_278.php - 27.9kb

11. [49.87%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
haklarında uygulanacak olan TCK.nun 66/son maddesi gereği "idam ve müebbet ağır hapis cezasına bedel 20 seneden 24 seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur" hükmü karşısında, TCK. nun 79. maddesi bertaraf edilmiş olacaktır. TCK.nun. 66/son
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Ceza_Dairesi_1994-4952.php - 21.1kb

12. [49.87%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
hali ile 12 Eylül 1980'dir. TCK.nun 146/3 yönünden yakalandıkları tarihi esas almak mümkün değildir. Bu tarihten sonra da bu güne kadar TCK.nun 102/3 ve 104/2. maddelerindeki zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu nedenle TCK.nun 146/3 niteliğindeki
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Ceza_Dairesi_1995-8.php - 24.0kb

13. [45.43%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sayı ile; sanık Ali'nin TCK.nın 456/4, 457/1, 462, 59 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca kırkbin lira ağır para cezasıyla, sanık Salih'in TCK.nın 456/2, 51/1, 59. maddesi uyarınca 1 - yıl, 3 ay hapis cezasıyla, sanık Güldane'nin TCK.nın
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1993_154.php - 24.7kb

14. [43.34%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
09 sayı ile; sanık Ali'nin TCK.nın 456/4, 457/1, 462, 59 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca kırkbin lira ağır para cezasıyla, sanık Salih'in TCK.nın 456/2, 51/1, 59. maddesi uyarınca 1 yıl, 3 ay hapis cezasıyla, sanık Güldane'nin TCK.nın
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1993_4_154.php - 25.2kb

15. [43.34%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
suçlardan dolayı 765 sayılı TCK.nun 64/1 maddesi aracılığıyla TCK.nun 450/7, 51/1 maddeleri gereği Müebbet hapis cezasına, TCK.nun 497/1, 522, 59/2 maddeleri gereğince de 13'er sene 9'ar ay hapis cezalarına mahkum olduktan sonra 765 sayılı TCK.nun
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Ceza_Dairesi_2005-1589.php - 34.3kb

16. [41.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
uygundur. (765 s. TCK. m. 191/2, 264/7, 64) Konut dokunulmazlığını bozmak ve silahla tehdit suçlarından sanık Haydar'ın, TCK.nun 193/2 ve 191/2. maddeleri uyarınca toplam 3 yıl 16 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, tehdit
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1996_8_264.php - 30.4kb

17. [41.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
1. maddesiyle değişik TCK.nun 30/2. maddesi gereğince "bin" lira küsurlarının hesaba katılmayacağının gözetilmemesi, ayrıca, sanığın TCK.nun 219/son maddesine göre müebbeten memuriyetten yasaklanma yerine, daha geniş kapsamlı olan
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_5_146.php - 49.4kb

18. [41.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
söylentisi eyleminde, TCK.nun 312/2. maddesinde yazılı suçun bütün unsurları oluşmuştur. (765 s. TCK. m. 312/2) Halkı, din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekten sanık Recep'in yapılan yargılanması
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Ceza_Dairesi_1998-10296.php - 44.7kb

19. [41.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
değildir. (5237 s. TCK m. 7) (5252 s. TCKYK m. 6, 9) Hükümlü Yılmaz'ın "Devlet Kuvvetleri Aleyhine" işlediği suçları nedeniyle TCK'nun 146/1 ve 59. maddeleri uyarınca müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, 31. madde
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2006-9-16.php - 75.1kb

20. [36.81%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tıbben belgeleyerek TCK.nın 46. maddesi uyarınca muhafaza ve tedavi kararı almış, mahkumiyet nitelikli bu kararı dayanak kabul etmek suretiyle, müdahil taraf lehine manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu karar, CYUY. nın 358 ve TCK.nın 38.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1994_1_91.php - 45.7kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru