İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 28 Bulundu. (0.04 seconds)

1. [100.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Genel Kurulu E: 1990/247 K: 1990/261 T: 05.11.1990 Yargıtay içtihatları bölümü Hukuki Net İçtihatlar Mevzuat Hukuk Forum
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1990-247.php - 23.5kb

2. [82.01%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yürürlükten kaldırılmasında TCK.nun 312. maddesinin yürürlükte bulunduğu gibi bir gerekçe kanun koyucu tarafından kullanılmıştır. Öğretide TCK.nun 312. maddesi genel hüküm olarak değerlendirilmektedir. (Çetin Özek: Suç Teşkil Eden Fiillerin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_8_201.php - 221.4kb

3. [49.89%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
arz etmektedir. (765 s. TCK. m. 312/2) Halkı din farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan sanık Selahettin'in TCK.nun 312/2-son ve 59. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_8_130.php - 159.1kb

4. [23.13%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
emir ve talimatları ile TCK nun 125. maddesinde tanımlanan amaç suçun işlenmesine yönelik olarak, vahamet arz eden binlerce eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan sanığın fiili, doğrudan doğruya TCK nun 125. maddesindeki suçu oluşturur.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_9_Ceza_Dairesi_1999-1296.php - 67.4kb

5. [14.35%] Ictihat Bolumu;YARGITAY Ceza Genel Kurulu
sanık yararına olup, TCK.nun 2/2. maddesi uyarınca sanık hakkında uygulanmalıdır. 3506 sayılı Yasa ile değişik 647 sayılı Yasanın 5. maddesindeki miktar 300 liradan 10.000 liraya yükseltilmiştir. (1412 s. CMUK. m. 305/1-son) (765
http://www.hukuki.net/ictihat/912-209_cgk.asp - 33.4kb

6. [10.71%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
subut bulan eyleminin TCK.nun 342/1. maddesinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi" isabetsizliğinden bozulmuştur. Yerel Mahkeme ise 17.12.1997 gün ve 247/359 sayı ile: Bozmaya uyup,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_6_267.php - 20.7kb

7. [10.71%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
şeklinde gerçekleşen eylemi TCK.nun 572. maddesinde yazdı suçu oluşturur. (765 s. TCK,. m. 572) Nas-ı ızrar ve sarhoşluk suçlarından sanık Şakir'in yapılan yargılanması sonunda; TCK.nın 571, 516/3, 522, 59, 72. maddeleri ile 647
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_10_Ceza_Dairesi_1997-11026.php - 17.1kb

8. [8.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tayin olunan sanığın, TCK.nın 251. maddesi uygulanırken yine suçun işlenmesindeki özellikler teşdit sebebi kabul edilerek cezasının üst sınırdan artırılması yasaya aykırıdır. (765 s . TCK. m. 421/2, 251, 59) Sebahat'a sarkıntılık
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_1994-3872.php - 16.7kb

9. [8.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bağımsız gerçekleştirmişse, TCK.nun 456. maddesinin ilgili fıkrası ayrı ayrı, b) Her iki sanığın da mağdura vurduğu, ancak hangi sanığın eylemi sonucu oluştuğu saptanamaz ise TCK.nun 456. maddesinin gereken fıkrası ve 463. madde
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Ceza_Dairesi_1997-247.php - 19.9kb

10. [7.07%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 10.Ceza Dairesi
yargılaması sonunda; TCK.nun 571, 516/3, 522, 59, 72. maddeleri ile 647 Sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince neticeten 616.666 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne ve cezasının teciline dair BOLVADİN Asliye Ceza Mahkemesinden
http://www.hukuki.net/ictihat/9711026_10c.asp - 30.3kb

11. [7.07%] Ictihat Bolumu;YARGITAY Ceza Genel Kurulu
niteliğinde kaldığı ve TCK.nun 415/2. maddesi uyarınca ceza tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması" isabetsizliğinden bozmuş, Yerel Mahkeme, 24.5.1991 gün 247/317 sayı ile; "Sanık hazırlık aşamasında alınan
http://www.hukuki.net/ictihat/915-334_cgk.asp - 36.0kb

12. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Mahkeme, 21 .5.1992~gün, 11/247 sayı ile; sanığın TCK.nın 456/2, 457/1, 51/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu hükmün de Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenildiğinden, dosyayı inceleyen 4. Ceza
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1993_4_195.php - 20.9kb

13. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sanık Hidayet Dinar'ın TCK.nun 455/1-son, 59, 647 sayılı Kanun 4. maddeleri gereğince 46,562 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bucak Asliye Ceza Mahkemesince verilen 26.12.1990 gün 103/410 sayılı hükmün müdahil vekili
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-354.php - 20.8kb

14. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Mahkeme, 21.5.1992 gün, 11/247 sayı ile; sanığın TCK.nın 456/2, 457/1, 51/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu hükmün de Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenildiğinden, dosyayı inceleyen 4. Ceza
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1993_195.php - 19.9kb

15. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
1. Ceza Dairesi E: 2001/247 K: 2001/1522 T: 16.4.2001 Yargıtay içtihatları bölümü Hukuki Net İçtihatlar Mevzuat Hukuk Forum
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Ceza_Dairesi_2001-247.php - 21.1kb

16. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
9. Ceza Dairesi E. 1994/247 K. 1994/940 T. 23.2.1994 Yargıtay içtihatları bölümü Hukuki Net İçtihatlar Mevzuat Hukuk Forum
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_9_Ceza_Dairesi_1994-247.php - 17.0kb

17. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gerekir. (765 s. TCK. m. 202/1-3-5) H Bankası Bakanlıklar şubesinde şef olarak çalıştığı sırada zimmetine para geçirmekten sanık Şevki'nin yapılan yargılaması sonunda; TCK.nun 202/1-3-5, 59/2, 219/son maddeleri
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_1998-4795.php - 17.2kb

18. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
aynı Yasanın 33/2-son, TCK. nın 119, 59 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca 12.540.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, (İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi) 'nin 26.11.1993 gün ve 354-1350 sayı ile verilen kararın,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1995_7_165.php - 46.9kb

19. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
memnu hakların iadesi süresi TCK.nun 122 / 1. maddesinin kısaltılmasına rağmen, mahkumiyetin neticesi olan memnu hakların iadesi süresinin TCKnun 122/2. maddesinin değiştirilmemesi karşısında kanun koyucunun TCK.nun 20. maddesindeki değişikliği
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_3_Hukuk_Dairesi_1993-1.php - 105.3kb

20. [5.35%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Kıyasettin Akgün'ün TCK.'nun 125, 59/1, 31 ve 33. maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezası ile mahkumiyetine, ömürboyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, hapis cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, diğer sanık
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_9_Ceza_Dairesi_1993-3586.php - 18.2kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin evlatlik evlatlık
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru