İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 147 Bulundu. (0.02 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - Zimmet suçunun konusunu oluşturan paranın suç tarihindeki d...
7.CD. İçtihatı özeti: Zimmete geçirilen paranın tamamı soruşturma başlamadan önce ödendiğine göre cezadan 2/3 oranında indirim yapılması gerekir. Zimmet suçunun konusunu
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2699 - 33.1kb

2. [100.00%] Hukuki Mevzuat - Nitelikli Dolandırıcılık Nitelikli Zimmet Banka
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1602 - 200.7kb

3. [64.34%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ibarelerle "nitelikli zimmet" adı ile yeniden düzenlenmiştir. Öğreti ve uygulamada kabul edildiği gibi, ihtilas en zimmet suçu, basit zimmetten ayrı bir suç olmayıp, zimmetin "nitelikli" halidir. Suçun faili olan memurun, zimmet
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1998_5_311.php - 23.5kb

4. [61.24%] T
önceki müteselsil nitelikli zimmet suçu ile sanığın sonraki zimmet suçu aynı anda ortaya alınmış bulunsa idi, süreklilik gösteren yargısal uygulamaya göre her iki suçta müteselsil nitelikli zimmet suçu vasfında kabul edilerek, buna göre dava
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_5_61.php - 26.8kb

5. [48.06%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ve failde mal edinme (zimmete geçirme) kastının bulunmasıyla oluşur. TCY.nın 202/ 2.madesinde düzenlenen nitelikli zimmet ise öğreti ve uygulamada kabul edildiği gibi, basit zimmetten bağımsız bir suç olmayıp, bu suçun nitelikli halidir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_5_32.php - 19.9kb

6. [44.96%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Anılan maddede düzenlenen zimmet suçu ise, unsurları ve öngörülen özgürlüğü bağlayıcı ceza yönünden TCY.nın 202. maddesinde düzenlenen zimmet suçundan bir farklılık taşımamaktadır. Her iki madde arasındaki farklılık, 4389 sayılı Yasanın 22.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_5_146.php - 49.4kb

7. [44.96%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sağlayan sanığın eylemi; zimmet suçuna fer'i fail olarak katılma suçunu oluşturur. (765 s. TCK. m. 202, 65/3) zimmet suçundan sanık Mustafa'nın TCY.nın 202/1, 80. maddeleri gereğince 7 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-5_14.php - 42.9kb

8. [41.86%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ve failde mal edinme (zimmete geçirme) kastının bulunmasıyla oluşur. TCY.nın 202/2.maddesinde düzenlenen nitelikli zimmet ise öğreti ve uygulamada kabul edildiği gibi, basit zimmetten bağımssız bir suç olmayıp, bu suçun nitelikli halidir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1998_5_342.php - 20.6kb

9. [38.37%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
DAVA : Zimmet suçundan sanık Mustafa'nın TCY.nın 202/1,80. maddeleri gereğince 7 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Zimmet miktarının sanıktan tahsiline, nisbi harç, vekalet ücreti ve fer'i ceza tayinine ilişkin,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-14.php - 41.5kb

10. [35.27%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
karar verilmelidir. 2- Zimmet, Kamu İdaresi Aleyhine işlenen bir cürümdür. Esasen Zimmet, arapça bir sözcük olup "kendisine görevi nedeniyle verilen para ve sair malları aşırmak" anlamındadır. Yasanın sistematiğine göre, bu suç ancak bir
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1993_294.php - 31.0kb

11. [28.68%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
için haklarında zincirleme zimmet suçundan dava açılan sanıklar hakkında, ilk iddianame ile dava açılmamış eylemlerinden dolayı ek iddianame ile dava açılması halinde, sanıkların zincirleme biçiminde zimmet suçundan mahkumiyetlerine, ancak para
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_1995-562.php - 17.7kb

12. [28.68%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
İçtihat Özeti: Zimmet suçundan hüküm kurulurken, iade hükümlerinin uygulanması için faiz hariç asıl Zimmet tutarının ödenmesi yeterlidir. Ayrıca nisbi para cezası belirlenirken, Zimmet tutarına faiz ilave edilemez. (765 s. TCK.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_2004-8497.php - 18.0kb

13. [22.48%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
anlaşılması karşısında zimmet suçunu işledikleri kesin olarak saptanamayan sanıkların talimatlara aykırı hareket etmekten ibaret eylemlerinin görevi ihmal niteliğinde bulunduğu gözetilmeden varsayımlara dayanılarak yazılı şekilde zimmetten
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_5_5.php - 24.7kb

14. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
belgeye dayanması halinde zimmet suçunun oluşmayacağı eğer ödeme geçerli harcama belgesi karşılığı yapılmamışsa, yapılan harcamalar ile gelir ve giderler, maliyetler incelenerek zimmet bulunup bulunmadığı konusunda ayrıntılı rapor alınıp
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_2004-10026.php - 18.9kb

15. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
202. maddesi uyarınca zimmet suçundan diğerine ise hatalı kabul ile TCY.nin 240. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanmak suçlarından mahkumiyet kararları verildiğini ve her iki kararında sanıklar lehine temyiz edildiğini düşünelim. Bu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-5_190.php - 29.6kb

16. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
202. maddesi uyarınca zimmet suçundan diğerine ise hatalı kabul ile TCY.nin 240. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanmak suçlarından mahkumiyet kararları verildiğini ve her iki kararında sanıklar lehine temyiz edildiğini düşünelim. Bu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-190.php - 28.6kb

17. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
il idare kurulu eylemin zimmet suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. C.Başsavcılığınca da eylem ihtilasen zimmet olarak nitelendirilmiş ve sanıkların TCY.'nın 203, 219/son maddeleri gereğince cezalandırılmaları için
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-127.php - 22.4kb

18. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
parasını piyasaya sürmek, zimmet, zimmet suçuna feri iştirak ve görevi kötüye kullanmaktan sanıklar Lokman ..., Ali ..., Yılmaz ..., Mevlüt ..., Nevzat ..., İsa ..., Fuat ..., Şibli ..., Seyfettin ..., Kuddüs .... bozma üzerine yapılan
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Ceza_Dairesi_2000-24595.php - 18.7kb

19. [15.89%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sabit olmasına göre eylemin zimmet suçunu oluşturduğu" karşı oyu ile oyçokluğuyla hükmün onanmasına karar vermiştir. Yargıtay C. Başsavcılığı 1.6.1990 gün 38 sayı ile "Sanık yönetim kurulu kararı almadan 1,5 milyon lirayı yaşar'a vererek
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1990-174.php - 20.5kb

20. [15.89%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
raporları karşısında sanığın zimmet kastıyla hareket ettiğini söylemeye olanak olmadığı gibi iddia olunan parayı yatırması da aleyhine delil olarak değerlendirilemez. Bankanın mevcut muhasebe kayıtları ile çıkan açığının hukuki bir zimmet olması
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-364.php - 20.7kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru