Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Uluslararası Sözleşmeler
» Türkiye'nin taraf olduğu tüm Uluslararası Anlaşmalar
Ekleyen Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih 24-06-2010 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar listesi.
 
 
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4. Protokol
Ekleyen Başak Şahin | Tarih 12-12-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
16 Eylül 1963'de Strasbourg'da imzalanan bu protokol, 2 Mayıs 1968'de yürürlüğe girdi. Türkiye, protokole 23 Şubat 1994 tarih ve 3975 sayılı yasayla katıldı. Bu protokolle, Sözleşmeye, "Özel hukuk ilişkilerinden doğan yükümlülük nedeniyle kişi özgürlüğünü kısıtlama yasağı", Serbest dolaşım ve yerleşme hakkı", "Vatandaşların sınırdaşı edilmesi ve ülkeye girmelerinin engellenmesi yasağı", "yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı" hakları eklendi.
 
 
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Protokol
Ekleyen Başak Şahin | Tarih 12-12-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
20 Mart 1952'de Paris'te imzalanan bu protokol, 18 Mart 1954'de yürürlüğe girdi. Türkiye, protokolu 18 Mayıs 1954'de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-8662) Bu protokolla, Sözleşmeye, "Mülkiyet hakkı", "Eğitim ve öğrenim hakkı" ve "Serbest seçim yapma hakkı" eklendi. Türkiye, protokolu onaylarken, eğitim ile ilgili 2. maddesine çekince koyarak, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Yasası kurallarının saklı tutulduğunu belirtti.
 
 
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 13. Protokol
Ekleyen Başak | Tarih 12-12-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında, savaş ve savaş tehlikesi halinde de kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 13. protokolünü 9 Ocak 2004'de imzaladı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 21 Şubat 2002 tarihinde, "AİHS'nin ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasını düzenleyen 13 numaralı protokolü" nü kabul etti. 3 Mayıs 2002'de Vilnius'te Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzasına açılan Protokol, yürürlüğe girmesi için gerekli olan asgari 10 ülkede onay sürecinin tamamlanması koşulunun yerine getirilmesiyle 1 Temmuz 2003'de yürürlüğe girdi.

Türkiye; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan ile birlikte, Avrupa Konseyi'nin, 13. protokole bugüne kadar imza atmayan üye ülkeleri arasında yer alıyordu.

Avrupa Konseyi nezdindeki daimi temsilci Büyükelçi Numan Hazar, Strasbourg'da düzenlenen törenle, protokole Türkiye adına imza attı.

Türkiye, AİHS'nin barış zamanında idam cezasının kaldırılmasını öngören 6. protokolünü, 15 Ocak 2003 tarihinde imzalamıştı. 26 Haziran 2003 tarih ve 4913 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunan 6. Protokol, Bakanlar Kurulu'nun 17 Eylül 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6069 sayılı kararıyla onaylanmıştı.
 
 
 
» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7. Protokol
Ekleyen Başak | Tarih 12-12-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
22 Kasım 1984'de Strasbourg'da imzalanan bu protokol, 1 Kasım 1988'de yürürlüğe girdi. Protokol, Türkiye tarafından 19 Ekim 1992'de imzalandı, 23 Şubat 1994 gün ve 3975 sayılı yasa ile onaylanması uygun bulundu ve 9 Haziran 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylandı. Bu protokol ile "bir ülkede yasal olarak bulunan yabancının keyfi surette sınırdışı edilmesi yasağı", "bir suçtan hüküm giyen kimsenin üst mahkemeye başvurma hakkı", "haksız hüküm giyen kişiye tazminat ödenmesi", "aynı suçtan dolayı yeniden yargılanma yasağı" ve "evlilikte eşlerin hak eşitliği" hakları getirildi.
 
 
 
» Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Olarak Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol
Ekleyen Başak | Tarih 17-02-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
Kanun No. 4755 Kabul Tarihi : 09.5.2002 MADDE 1; 8 Eylül 2000 tarihinde New York’ta imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol”ün ekli beyan yapılmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2; Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3; Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
» Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek Olarak Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları ile İlgili İhtiyari Protokol
Ekleyen Başak | Tarih 17-02-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
Kanun No. 4991 Kabul Tarihi : 16.10.2003 MADDE 1. - 8 Eylül 2000 tarihinde New York’ta imzalanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol”ün ekli beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
» Çocuk Haklarına Dair Milletlerarası Sözleşme
Ekleyen Başak | Tarih 17-02-2007 | Kat. Uluslararası Sözleşmeler | Not
 
Karar Sayısı : 94/6423 Hükümetimiz adına 14 Eylül i990 tarihinde imzalanan ve 9.12.1994 tarihli ve 4058 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin ekli ihtirazi kayıtla onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15.12.f994 tarihli ve UKBM-lll11304 sayılı yazısı üzerine, 3f.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23. 12.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.Genel Kurulunun 1989 tarihli 44/25 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır.Yürürlüğe giriş: 02 Eylül 1990
 
 
Sayfa: 1 2 3  Sonraki »  >>Son
Sırala: Seçim: