Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Genel Giderlere Katılma Borcu
Ekleyen: Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 4-10-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 15431 | Not:
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Profil >


Reklam
YARGITAY 5. HD. Tarih:05.07.1982  E:6846 K:7125
 
ÇATININ ONARIMI İÇİN YAPILACAK GİDERE HER KAT MALİKİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
 
Anayapının çatıda yapılacak onarım için yüzbin lira gidere gereksinme olduğu mahkemece saptanmıştır. Bu durumda , her paydaşın arsa payına göre payına düşen miktarın saptanması ve onarımının yapılabilmesi için bu paranın kendilerinden avans olarak alınmasına karar verilmesi gerekirken onarımın davacı tarafından yapılması ve giderleri peşin ödemenin , yalnız davacıya yükletilmesi hakkaniyete uygun görülmemiştir.
 
Davacının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükmün yukarıda açıklanan nedenle bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.
( Değişik ve Yeni Hükümleriyle Kat Mülkiyeti  Ali Arcak   Sayfa:514 )

Forum