Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
Ekleyen: Av.Duygu Tekay | Tarih: 5-02-2007 | Kategori: Kamu - Idare - Vatandaşlık - Anayasa Hukuku | Okunma : 10229 | Not:
Av.Duygu Tekay

E-mail:d_tekay@yahoo.com
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında KanunKanun No : 5289

Kabul Tarihi: 02/02/2005

Resmi Gazete Tarihi: 08/02/2005

Resmi Gazete Sayısı: 25721

Madde 1 - 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/01/2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.

Madde 2 - Bu Kanun 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.