Sağlık Hukuku Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Kaynak Ekle | Giriş
Yönetmelik
» Hasta Hakları Yönetmeliği
By Admin | On 22-05-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ 

     Resmi Gazete
     Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420
 
 
» Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik
By Admin | On 22-03-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
25.Şubat.2009 tarihli, 27152 sayılı resmi gazetede yayımlanan Aile Danışma Merkezleri yönetmeliği.
 
 
» Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliği
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 
 
» Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
28.8.2008 tarih, 26981 no'lu Resmi Gazete ile yürürlükte bulunan Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği. (21.10.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile değişmiş yeni metin.)
 
 
» Beşeri Tıbbi ürünler ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
Beşeri Tıbbi ürünler ambalaj ve Etiketleme yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında 06.12.2008 tarihli yönetmelik.
 
 
» Beşeri Tıbbi ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği 
 
 
» Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş, 1.1.2009 tarihinden itibaren, İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
» Kan ve Kan ürünleri Yönetmeliği
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 
04.12.2008 tarih, 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Kan ve Kan ürünleri yönetmeliğinin amacı, transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkezlerinin kurulması, cihaz, malzeme ve personel standartlarının belirlenmesi, birbirleriyle olan ilişkileri ile çalışma usul ve esaslarının tespiti, uygulayacakları kalite güvence programlarına dair usul ve esaslar, ruhsat alınması ile bedelleri ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile Kan ve Kan ürünleri Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
 
 
» Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik şefi, Klinik şef yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Sınavlara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Yönetmelik | Rated
 

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE KLİNİK ŞEFİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCISI VE BAŞASİSTAN KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLAR İLE İLGLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete tarih:1.12.2008 Sayı: 27071

 
 
Sırala: Seçim: