Sağlık Hukuku Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Kaynak Ekle | Giriş
Sağlık Hukuku Haberleri
» Türk Tabipler Birliği sağlık personeline karşı işlenen suçlar için TCK.'na özel madde eklenmesini istedi
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Sağlık Hukuku Haberleri | Rated
 
Son yıllarda başta hekimler ve hemşireler olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik şiddette çok ciddi artış görülmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği sağlık personeline karşı işlenen şiddet fiilinin özel suç sayılması gerektiğini belirterek, Türk Ceza Kanunu'na ek madde önerisi hazırladı.
 
 
» Adli Tıp Kurumu 'nun durumu iyileştirilmeli
By Av.feyz Pazarbaşı | On 2-01-2009 | In Sağlık Hukuku Haberleri | Rated
 
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, 02.01.2009 tarihinde İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek, Adli Tıp Kurumu'ndaki bozuk düzeni koruyan Adalet Bakanlığı'nı eleştirdi. Basın toplantısında Adli Tıp Kurumu'nda değişen birşey olmadığı vurgulandı. 
Ayrıca  Adli Tıp hizmetlerindeki yapısal sorunları tartışmaya açmak üzere,  “Bilirkişilik ve Türkiye’de Adli Tıp Kurumu’nun durumu” konulu bir sempozyum düzenleme kararı alınarak, Barolar ve konunun muhatabı kişi ve kurumların katılımı ile 25 Ocak 2009 tarihinde yapılacak sempozyum duyuruldu.
 
 
» Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı
By Admin | On 25-06-2008 | In Sağlık Hukuku Haberleri | Rated
 
Keneler hakkında bilinmesi gerekenler, tedbirler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA).
 
 
» Sağlıkta SGK'nun paket ücret uygulaması devam ediyor
By Admin | On 28-06-2008 | In Sağlık Hukuku Haberleri | Rated
 

Paket ücret uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun itirazı üzerine  Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulunda haklı görülerek "yürütmeyi durdurmanın durdurulması" yönünde karar verildi. 

 
 
Sırala: Seçim: