Sağlık Hukuku Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Kaynak Ekle | Giriş
Sağlık Hukuku Makaleleri
» HIV (+) Hastaya Etik Yaklaşım ve Hasta Hakları
By Av.feyz Pazarbaşı | On 15-02-2009 | In Sağlık Hukuku Makaleleri | Rated
 
Hiv pozitif, diğer bir deyişle Aids'li hastaya etik yaklaşım ve hasta hakları konulu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Etiği AD Başkanı Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU tarafından yazılan bilimsel eser.


Özet: Öncelikle vurgulanması gereken önemli nokta, HIV(+) ya da AIDS hastası olarak hakları korunmayan ya da ayrımcılık yapılan bireyler enfekte olmaya daha duyarlıdırlar ve hastalığın duygusal yükü ile başetme güçlükleri daha fazladır.
HIV (+)’lik veya AIDS hastalığının sosyal, teolojik, etik ve hukuki boyutları vardır. “Çağın vebası” diye de adlandırılan AIDS, tıbbın yerleşik değer kavramları ve bunlara göre oluşmuş tıbbi deontoloji ve tıp hukuku gibi normatif alanları sarsan etik sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır. Etik açısından AIDS/HIV’nin nasıl tanımlandığı önemlidir. Baş döndürücü hızla ilerleyen tıbbın yetersiz kaldığı bu hastalık, profesyoneller ile hasta ilişkilerinin etik yönüne teknolojinin getirdiği yenilenme ve karmaşıklaşma fonunda bir ayna tutulmasına yol açmıştır. Böylece çok boyutlu ilişkiler bütünü olarak bu hastalık, tıbbi etiğin önemli sorun kümelerinden birisi olmuştur.
 
 
» İş Kanunu'nun işyeri hekimleri hakkındaki yeni düzenlemesine eleştiri
By Av.feyz Pazarbaşı | On 1-01-2009 | In Sağlık Hukuku Makaleleri | Rated
 
İş Kanunu'nun 81. Maddesinin Değişmesi hakkında İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından yapılan Hukuki Değerlendirme.
 
 
» Tıbbi Deontoloji ve iyi Hekimlik
By Av.feyz Pazarbaşı | On 29-09-2006 | In Sağlık Hukuku Makaleleri | Rated
 
Tıbbi Deontoloji ve iyi Hekimlik
 
 
» Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekimler (Panel)
By Av.feyz Pazarbaşı | On 29-09-2006 | In Sağlık Hukuku Makaleleri | Rated
 

Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekimler (Panel)

 
 
Sırala: Seçim: