+ Konuyu Yanıtla
2 / 13 Sayfa İlkİlk 123456789101112 ... SonSon
11 den 20´e kadar toplam 130 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  20.021
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  Bu konuda Yargıtay’a ulaşan ihtilafların birinde;
  evli olarak işe başlayan bayan işçinin, çalışırken eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden eski kocasıyla evlenerek bu sebeple kıdem tazminatı talebiyle işinden ayrılması halinde, Türk Medeni Kanunu 2. maddesinde vücut bulan ve hukukun temel ilkelerinden olan “İyi niyet” kurallarına aykırılık nedeniyle kıdem tazminatı ödenmemesine karar vermiştir.  Hukuki NET Güncel Haber

  İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir? konulu yargıtay kararı ara
  İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  20.021
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
  E. 1986/11078
  K. 1987/6
  T. 14.1.1987
  • KIDEM TAZMİNATI
  • EVLİ OLARAK İŞE BAŞLAYAN KADIN
  • İŞİN DEVAMI SIRASINDA BOŞANARAK YENİDEN EVLENME
  743/m.2
  1475/m.14
  ÖZET : Evli olarak işe giren, çalışmasını bu medeni durum içerisinde sürdüren ve işten ayrılma ( istifa ) halinde kıdem ödencesi ( tazminatı ) alamayacağını bilen kişinin, danışıklı olarak kocasından boşanıp, kısa bir süre içinde aynı kişi ile evlendikten sonra işten ayrılmak suretiyle kıdem ödencesiistemesi objektif iyiniyet kuralları ile bağdaşamaz.

  Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye ve yıllık ücretli izin parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

  DAVA VE KARAR : Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı, 3.3.1975 tarihinde işyerine evli olarak girmiş, on seneyi aşkın çalışmasını sürdürürken 20.3.1986 tarihinde geçimsizlik sebebiyle kocası hakkında boşanma davası açmış ve bu davaya karşı, davalı koca müşterek çocuklarının velayet statüsü de dahil davayı aynen kabul etmesi sonucu 9.4.1986 tarihinde boşanmalarına karar verilmiş bulunmasına rağmen, bu kararın kesinleşmesi akabinde 5.5.1986 tarihinde yeniden boşandığı kişi ile evlenmiş ve 16.5.1986 tarihinde evlenme sebebiyle istifa ederek İK.nun 14. maddesindeki evlenme suretiyle istifa halinde kıdem tazminatı ödenmesine dair hükmünden yararlanmak istemiştir.

  Davalı, bu evliliğin tamamen İş Kanunu’nun sözü edilen maddesindeki hükümden kanuna karşı hile yolu ile yararlanmak istediğini savunmuş, gerek boşanma ve gerekse evlenme işlemlerinin ardı ardına gelişmesi karşısında bunun muvazaa olduğunu ileri sürmüştür.

  Gerçekten, İş Kanun’un 16. maddesinde işçiye haklı fesih hakkı tanıyan hallerde, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile ayrılması hali dışında istifa hali kıdem tazminatını gerektiren haller arasında sayılmamıştır. İş Kanunu’nun 14. maddesindeki bu düzenleme kamu yararına bir düzenlemedir ve 2320 sayılı Yasa ile 14. maddeye eklenen kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusuyla iş akdi ilişkisini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatının ödenmesini öngören hüküm hem aile birliğini korumaya, hem de SSK. Yasası uyarınca toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlar için kabul edilen kıdem tazminatı hakkının doğacağı yolundaki yasanın diğer bir hükmüne paralellik sağlamak için getirilmiştir. Getirilen bu hükümden işçi kadınların yararlanması yasal haklarıdır. Ancak M.K.’nun 2. maddesindeki temel objektif iyiniyet kurallarına göre, bu hakkını kullanırken aynı kurallara uymak zorundadır. Hakkın hukuken himaye edilebilmesi için hakkı veren hukuk kurallarının da üstünde yer alan objektif iyiniyet kurallarına uygun olması gerekir.

  Evli olarak işe giren, çalışmasını bu medeni hal içerisinde sürdüren ve istifa halinde kıdem tazminatını alamayacağını bilen davacının şiddetli geçimsizlikle suçladığı kocasından boşanmasının hemen akabinde, karar tarihinden yirmibeş gün sonra evlenmiş olması, kocasının da mahkemede ileri sürülen geçimsizlik sebeplerine hiç karşı çıkmaksızın kabul etmesi, evlenme işlemleri kesinleşmesi gibi haller dikkate alındığında bu boşanma ve evlenmenin konunun istifa halinde kıdem tazminatı verilmeyeceği yolundaki hükmünü ortadan kaldırmaya ve hile yoluyla 14. maddedeki evlenme halinde kendi arzusuyla işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceği yolundaki hükmünden yararlanma amacını güttüğünü ve M.K.’nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarıyla bağdaştırılamayacağını bu olaya özgü olarak kabul etmek gerekir.
  Bu hale göre, kıdem tazminatı davasının reddine karar vermek icap ederken aksi yönde hüküm kurulması isabetsiz görülmüştür.
  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeplerden ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine oyçokluğuyla karar verildi.
  KARŞI OY YAZISI

  İş Yasasının 14. maddesinin 4. fıkrasında "...kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile" hizmet akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür. Kıdem tazminatı işçinin yıllarca birikmiş emeğinin karşılığıdır. Davacının 11 yıllık hizmeti olduğu tartışma konusu değildir. Yukarıdaki hükmün kabul edilmesi "ailenin ve kadının korunması" düşüncesinin anayasada da ağır bastığı düşüncesinin sonucudur. Geçimsizlik sonucu evlilik birliğinin sona ermesinden sonra tarafların yeniden bir araya gelmesini engelleyen bir hüküm yasalarımızda yer almamıştır. Anılan maddede davacının boşandığı eski eşi ile evlenmesi halinde kıdem tazminatı kesilemeyeceği şartı getirilmiş değildir. İstifa hali, kıdem tazminatını gerektirmeyen iş akdini sona erdirme halidir. Olayda tarafların boşanmasından bir aya yakın bir zaman sonra yeniden bir araya gelmeleri ve evlenmelerini istifa suretiyle kıdem tazminatı ödenmesini engelleme ve M.K.’nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak yorumlanmasını kabule sevk ettirecek bir delil ortada yoktur. Aksine düşünce dayanaksız varsayımdan ibarettir. Nitekim bir kaç ay sonra yeniden evlenme halinde de yasaya karşı bir hile hali düşünülemez.

  Bu nedenle yerel mahkeme kararının, onanması düşüncesi ile çoğunluğun bozma kararına katılınmamıştır

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  Erdoğan Bey ilginize çok teşekkür ederim, görüyorum ki Yargıtay Hukuk Dairesinde bile oybirliği bu konuda sağlanamamış, gerçi dava açıkça niyetin ortaya koyulduğu bir planlama ile süregelmiş. Yani çok kısa bir sürede şiddetli geçimsizlikten boşanan bir aile tekrar bir araya gelmiş falan, biraz daha işi kitabına uydurarak yapmak durumunda belki inandırıcılığıda yüksek olurdu. Ama bence burada asıl trajikomik olan insanların bu tür şeyler yapmaya zorlanıyor olmaları...
  Beni ne kadar anlayışla karşılarsınız bilmiyorum ama 10-15 sene bir işyerinde çalışmış emek harcamış bir kadın illa da evlendikten sonra 1 sene içerisinde mi bu önemli kararı vermeli? Şahsım adına konuşacak olursam eğer, evlendikten beş sene sonra çocuk sahibi olmaya karar verdik ve eşimde bende çocuğumuzun gelişiminde annesinin yanında olmasını istiyoruz ama işten ayrılması durumunda da eşimin kıdem tazminatının yanmasına kıyamıyoruz.
  Bence kadınlar için özel bir durum olan çocuk sahibi olmalarında da bu hak verilmeli diye düşünüyorum.
  Aksi takdirde ben bile hiç tasvip etmediğim halde, böyle abuk subuk işler içerisine girmeyi düşünmüyor değilim...

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  1 ağustos 1986 dan beri apartmanımızda çalışan kapıcı, işen ayrılmak istiyor. doğum tarihi 04.05.1958 dir. 6460 gün ssk prim ödemesi vardır.
  kendi isteği ile işten ayrılırsa, tazminat vermemiz gerekiyor mu?

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Jan 2008
  İletiler
  94
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  Alıntı seckin65536 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  İşçi bazı durumlarda işten kendi isteği ile ayrılsa bile tazminata hak kazanabiliyor, bu durumlardan birisi de çalışan bayanın evlendikten itibaren 1 yıl süre ile "eşim çalışmamı istemiyor" gerekçesi ile işten ayrılmasıdır. Ben şimdi şunu merak ediyorum, bu süre geçirilirse ve 10-15 sene gibi bir emeğin karşılıksız kalmaması için, yani hiç olmazsa tazminatını alabilmesi için işçinin eşiyle anlaşarak boşanması ve bir süre sonra tekrar evlenerek yukarıdaki gerekçeyle tazminata hak kazanması mümkün müdür?
  Aynı kişi ile boşanıp evlenmek bir hile olarak kabul edilebilirse diye göstermelik başka birisi ile evlenmek (yani eskinin tabiri ile hülle yapmak) durumu kurtarırmı?
  Komik ama böyle şeyler olabiliyor, konuştuğum bir çok hukukçu ile bunun net bir cevabına ulaşamadık, bilen varsa yorumlarsa çok sevinirim..
  İyi günler.
  Bence hiçde komik değil. Devletten vergi kaçıran kaçırana zaten. Sonra da vergiler neden yüksek diyoruz. Kimse vergi ödemezse devlet kimden alacak bu vergiyi. Bu düpedüz dolandırıcılık, devleti sömürmek. Yazık doğrusu bunu yapanlara. Ben işsizlik parasına hak kazandım. Fakat 2 ay sonra işe başladım. İlk ay sigortasız çalıştırdılar.Herkesin yaptığı gibi. Ama gittim İş ve İşçi Bulma Kurumu'na iptal ettirdim. Kimse böyle hilelere karışmasa vatanımız o kadar yaşanır bir yer olacakki aslında.

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

  MADDE 24.- Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

  I. Sağlık sebepleri:

  a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

  b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

  II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

  b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

  c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

  d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

  e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

  f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

  III. Zorlayıcı sebepler:

  İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  T.C.
  YARGITAY
  HUKUK GENEL KURULU
  E. 1981/9-282
  K. 1983/610
  T. 1.6.1983
  • KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Vaad ve Teşviki Sonucu İstifa Edilmesi )
  • İSTİFA ( İşçinin İşverenin Vaad ve Teşviki Sonucu İstifa Etmesi )
  • TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARIN VERİLMESİ KAYDIYLA VUKUBULAN İSTİFA ( İşverenin Kıdem Tazminatını Ödemek Zorunda Olması )
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLU FESHİ ( İş Akdinin İşverenin Vaad ve Teşviki Sonucu Tazminat ve Diğer Hakların Ödenmesi Koşuluyla İşçinin İstifası Üzerine Bozulması )
  • İŞÇİNİN İSTİFASI ( İş Akdinin İşverenin Vaad ve Teşviki Sonucu Tazminat ve Diğer Hakların Ödenmesi Koşuluyla Bozulması-Koşullu Fesih-Kıdem Tazminatı )
  1475/m.14
  ÖZET : İşverenin vaad ve teşviki sonucu, tazminat ve sosyal haklarının verilmesi kaydıyla vukubulan istifayı işleme koyup kabul eden işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

  DAVA : Taraflar arasındaki "kıdem tazminatı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 10. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.6.1980 gün ve 1978/155, 1980/293 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.10.1980 gün ve 9058-10851 sayılı ilamı:

  ( ...Davacı, 31.8.1977 tarihli dilekçesinde ailevi nedenlerle işinden ayrılmak zorunda olduğunu ve çalışma süresinin karşılığı olan tazminat ve sosyal haklarının verilmesi suretiyle 19.9.1977 tarihinden geçerli olmak üzere istifasının kabulüne istemiş ve anılan tarihte de işyerinden ayrılmıştır.

  Davacının dilekçesindeki istifa sözcüğü işten ayrılmak isteği anlamında bir fesih bildirimidir.

  Fesih iradesi kural olarak şarta bağlı olarak açıklanamaz. Fesihi şarta bağlayan irade açıklamasına muhatap olan taraf şartı kabul edip etmemekte muhtardır. Karşı tarafa ulaşmış bulunan fesih bilidiriminden de vazgeçilemez. Bu yoldaki irade açıklaması karşı tarafın kabulüne bağlı olmadığına göre, davacı tarafından keşide olunan ihtarnamenin cevapsız bırakılmış olması dilekçede öne sürülen şartların zimnen kabul edildiği anamına da gelmez. İşten ayrılanlara kıdem tazminatlarının ödeneceğinin işverence vaad olunduğu iddiası da kanıtlanmamıştır. Bu durumda hizmet sözleşmesini kendisi feshetmiş bulunan davacının kıdem tazminatına müstehak görülmesi yasaya aykırıdır... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

  KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki kanıtlara, direnme kararında gösterilen gerektirici nedenlere göre, usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerekir.

  SONUÇ : Temyiz itirazlarının reddiyle, direnme kararının açıklanan nedenlerle ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
  E. 2006/6675
  K. 2006/28790
  T. 1.11.2006
  • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 14 Yılı Aşkın Hizmeti Bulunan Davacı İşçinin Nedensiz İstifası Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Davacının İstifa Dilekçesini İradesi Dışında İşverenin Baskısı Sonucu İmzaladığının Kabulü İle Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
  • İSTİFA DİLEKÇESİNİN ZORLA İMZALATILMASI ( 14 Yılı Aşkın Hizmeti Bulunan Davacı İşçinin Nedensiz İstifası Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması Nedeniyle Kıdem ve İhbar Tazminatlarına Hükmedilmesi Gerektiği )
  • İŞÇİNİN NEDENSİZ İSTİFASI ( Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması Nedeniyle Kıdem ve İhbar Tazminatlarına Hükmedilmesi Gerektiği )
  • KIDEM TAZMİNATI ( 14 Yılı Aşkın Hizmeti Bulunan Davacı İşçinin Nedensiz İstifası Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Davacının İstifa Dilekçesini İradesi Dışında İşverenin Baskısı Sonucu İmzaladığının Kabulü İle Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
  1475/m.14
  4857/m.17,41,47
  ÖZET : Dava, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi istemine ilişkindir.

  Davacının istifa dilekçesinin kendisine zorla imzalattırıldığı iddiası karşısında davalı işveren işçinin kendi isteği ile istifa ettiğini savunmuştur. Bu yöndeki tanık beyanları ise uyumlu değildir. Öte yandan, 14 yılı aşkın hizmeti bulunan davacı işçinin nedensiz istifası yaşamın olağan akışına aykırı olduğundan davacının istifa dilekçesini iradesi dışında, işverenin baskısı sonucu imzaladığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmesi gerekir.

  DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

  Hüküm süresi içinde davalı G. Nakliyat Şti ile davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.

  Davacının temyizine gelince;

  2- Davalı işveren tarafından işçinin kendi isteği ile istifa ederek ayrıldığı savunulmuş, davacı ise söz konusu istifa dilekçesinin kendisinden zorla alındığını iddia etmiştir.

  İşyerinde 14 yılı aşkın kıdemi olan davacı, olayın ertesi günü Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmuş, zorla evrak imzalatıldığını bildirmiştir. Yargılama sırasında dinlenen davalı tanığı Atilla G. davacının dilekçeyi imzalayıp "ben istifa falan etmiyorum, sesimi patrona duyurayım diye bu şekilde davranıyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur. Aynı tanığın Savcılıktaki beyanı daha farklı olup belge imzalanması olayından söz etmemiştir. Diğer davalı tanıklarının da yargılama sırasındaki beyanları ile Savcılıktaki ifadeleri de uyumlu değildir. Öte yandan 14 yılı aşkın çalışan bir işçinin nedensiz istifası yaşamın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda davacının istifa dilekçesini iradesi dışında, işverenin baskısı sonucu imzaladığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu istemlerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
  E. 2005/10762
  K. 2005/32338
  T. 4.10.2005
  • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş İlişkisi Devam Ederken Verilen İbranamenin Geçersiz Olması - İşverenin Hem İbraname Sunmak ve Hem de İş Akdinin İşçinin İstifasıyla Sona Erdiğini Beyan Etmek Suretiyle Çelişkiye Düşmesi )
  • İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDERKEN VERİLEN İBRANAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
  • İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI ( İş Akdinin Devamı Sırasında İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatlarını Aldığına İlişkin Olarak İşverene Verdiği )
  • MAKBUZ NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine Delil Olarak Sunulan ve İşçinin Henüz İşyerinde Çalıştığı Dönemde Düzenlenen İbranamenin )
  • KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş İlişkisi Devam Ederken Verilen İbranamenin Geçersiz Olması - İşverenin Hem İbraname Sunmak ve Hem de İş Akdinin İşçinin İstifasıyla Sona Erdiğini Beyan Etmek Suretiyle Çelişkiye Düşmesi )
  1475/m.13,14,35
  ÖZET : Davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek bu yönde isteklerde bulunmuştur. İş ilişkisinin devamı sırasında işçi tarafından verilen ibranameler geçerli değildir. Somut olayda iş ilişkisinin 9.11.1994 tarihinde sona erdiği dosyadaki resmi nitelikte belgelerden anlaşılmaktadır. İbraname ise 6.11.1994 tarihide imzalanmıştır. Bu nedenle ibranameye değer verilemez. Öte yandan davalı işverenin dosyaya sunduğu 3.7.2003 tarihli dilekçesinde, işçinin istifa suretiyle ayrıldığı ve ihbar ile kıdem tazminatlarına hak kazanamayacağı savunması yapılmıştır. Hak kazanılamadığı savunması ile birlikte ödemeye dair ibranameye dayanılması çelişkili bir durumdur. İbraname bu açıdan da ihbar ve kıdem tazminatları yönünden borcu sona erdiren bir etkiye sahip değildir. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatları yönünden talebin ibraname ile borcun son bulduğu gerekçesine dayalı olarak reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

  DAVA : Taraflar arasındaki kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, hafta, bayram ve genel tatil paralarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.10.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  KARAR : Davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek bu yönde isteklerde bulunmuş, mahkemece ibraname sebebiyle taleplerin reddine karar verilmiştir.

  Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre iş ilişkisinin devamı sırasında işçi tarafından verilen ibranameler geçerli değildir. Somut olayda iş ilişkisinin 9.11.1994 tarihinde sona erdiği dosyadaki resmi nitelikte belgelerden anlaşılmaktadır. İbraname ise 6.11.1994 tarihinde imzalanmıştır. Bu nedenle ibranameye değer verilemez.

  Öte yandan davalı işverenin dosyaya sunduğu 3.7.2003 tarihli dilekçesinde, işçinin istifa suretiyle ayrıldığı ve ihbar ile kıdem tazminatlarına hak kazanamayacağı savunması yapılmıştır. Hak kazanılamadığı savunması ile birlikte ödemeye dair ibranameye dayanılması çelişkili bir durumdur. İbraname bu açıdan da ihbar ve kıdem tazminatları yönünden borcu sona erdiren bir etkiye sahip değildir. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatları yönünden talebin ibraname ile borcun son bulduğu gerekçesine dayalı olarak reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

  İbraname altında yapılan bir ödemeden söz edilmiş, davalı işveren söz konusu ödemenin ibranamede geçen işçilik hakları ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Davacı taraf ise, bu ödemenin cari hesap kartında yazılı olan ücretlerle ilgili olduğunu açıklamıştır. Mahkemece bu konu üzerinde durulmalı ve ibraname altında yazılı olan ödemenin davaya konu isteklerle bağlantılı olup olmadığı belirlenmelidir. Buna göre ibranamenin makbuz hükmünde olup olmadığı ve yapılan ödemenin mahsubunun gerekip gerekmediği noktasında bir karar verilmelidir.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir ?

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
  E. 2006/929
  K. 2006/19973
  T. 5.7.2006
  • İSTİFA ( Davalı İşyerinde Halen Çalışmakta Olduklarından Davalının Tanzim Ettiği İşten Ayrılma Belgesini Yok Sayacak Nitelikte Olmadığı - İhbar ve Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
  • İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİNDEN İBRANAMEDE SÖZ EDİLMESİ ( Davalı İşyerinde Halen Çalışmakta Olduklarından Davalının Tanzim Ettiği İşten Ayrılma Belgesini Yok Sayacak Nitelikte Olmadığı - İhbar ve Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
  • İŞTEN AYRILMA BELGESİNDE FARKLI BİR NEDEN BELİRTİLMESİ ( Feshin Haksız Yapıldığı - İhbar ve Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
  1475/m.14
  4857/m.17
  ÖZET : Davacının iş sözleşmesinin davacının istifası üzerine sona erdiği mahkemece kabul edilmiş ise de istifa dilekçesi bulunmayıp, ibraname başlıklı belgede davacının istifa ettiğinden söz edildiği, buna karşı Türkiye İş Kurumuna verilen işten ayrılma belgesinde işverenin 4857 Sayılı Yasanın 17. maddesine yer verdiği görünmektedir. Her ne kadar davalı tanıkları davacının istifa ettiğini bildirmişler ise de, davalı işyerinde halen çalışmakta olduklarından davalının tanzim ettiği işten ayrılma belgesini yok sayacak nitelikte değildir. Bu durumda feshin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın yapıldığı kabul edilerek, ihbar ve kıdem tazminatlarının bilirkişice hesaplanılarak hüküm altına alınması gerekir.

  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  KARAR : Davacının iş sözleşmesinin davacının istifası üzerine sona erdiği mahkemece kabul edilmiş ise de istifa dilekçesi bulunmayıp, ibraname başlıklı belgede davacının istifa ettiğinden söz edildiği, buna karşı Türkiye İş Kurumuna verilen işten ayrılma belgesinde işverenin 4857 Sayılı Yasanın 17. maddesine yer verdiği görünmektedir. Her ne kadar davalı tanıkları davacının istifa ettiğini bildirmişler ise de, davalı işyerinde halen çalışmakta olduklarından davalının tanzim ettiği işten ayrılma belgesini yok sayacak nitelikte değildir. Bu durumda feshin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın yapıldığı kabul edilerek, ihbar ve kıdem tazminatlarının bilirkişice hesaplanılarak hüküm altına alınması gerekirken, mahkemece yazılı şekilde reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.07.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 13 Sayfa İlkİlk 123456789101112 ... SonSon

Benzer Konular :

 1. İstifa Eden İşçinin Hakları
  Merhaba; Öncelikle böyle bir site hazırlayıp bizlere sunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Kasım 2011'de başladığım ve belirsiz süreli işçi...
  Yazan: aysunylmz Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 21
  Son İleti: 25-01-2019, 16:22:08
 2. İstifa eden işçi
  2,5 senedir çalıştığım iş yerinden istifa ettim. İşe girerken imzaladığım sözleşmede 6 hafta daha çalışmam gerektiği yazıyor ama patron gelmeme gerek...
  Yazan: MinnieMouse Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 22-05-2018, 22:07:05
 3. İş kazası mıdır işçi hakları nelerdir?
  Merhaba, İki gün önce görev emri ile bir şubenin denetimini yapmak üzere yolda iken mola vermek üzere yan yola girmişken karşıdan gelen aracın...
  Yazan: Theholy Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 13-04-2017, 20:22:41
 4. Askerlik nedeni ile işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği dışında hakları nelerdir?
  merhaba, Bir özel bankada 5,5 yıldır çalışıyorum, nisan ayı itibari ile askerlik görevimi yapmak üzere kıdem tazminatımı alarak işten...
  Yazan: ozgur19791 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 22-02-2011, 09:50:16
 5. İstifa eden bir işçi iş verene taninan kanuni süreçte isten kovulursa ne olur
  Merhabalar 7 aydır calışmakta oldugum işyerinden 26:04:2007 tarihinde istifami verdim. Kanunun iş verene tanıdığı 15 gunluk ihbar süresinin ...
  Yazan: medasa Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 11-05-2007, 10:53:22

Bu sayfada bulunan kavramlar:

işçihakları

iscihaklari

ssk işçi hakları

is haklari

işçi hakları

isci haklari irtibat numarasi

işçi hakları danışma hattı

sskli calisan haklari

isten ayrilan isci haklari

isten cikanin haklari

isci haklari

http:www.hukuki.netshowthread.php29367-isten-ayrilan-istifa-eden-isci-haklari-nelerdir

sgk işçi hakları

ssk isci haklari

sgk isci haklari

ssk li calisan isci haklari

İşçihakları

işten çıkanın hakları

işçi hakları nelerdir 2015

isci haklari telefon numarasi

işten çıkanların haklarıistifa ettim haklarım nelerdir ssk çalışan haklarıssk calisan haklarisosyal sigortalar işçi hakları
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.