Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
KİŞİLER HUKUKU- KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI- ELEŞTİRİ SINIRININ AŞILMASI-MANEVİ GİDERİM-(YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E:2008/739 K:2008/3149 T:11.03.2008)
Ekleyen: Av. Mehmet Aydın | Tarih: 4-09-2008 | Kategori: Medeni Hukuk - Aile Hukuku - Miras Hukuku | Okunma : 22614 | Not:
Av. Mehmet Aydın

E-mail:mayden@istanbulbarosu.org.tr
Davacı E Vekili Avukat OK tarafından, davalı Merkez Gazete Der. Basım Yay. San. adına T vd aleyhine 09.09. 2004 gününde verilen dilekçe ile yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniylemanevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın reddine dair verilen18.09.2007 günlü kararın Yargıtay da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekilince süresi içerisinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 11.03.2008 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili avukat ile karşı taraftan davalılar vekili avukat geldiler. Açık duruşmaya başlandı.Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisinde ki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü.

Dava, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece karar reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, Sabah gazetesinin 25.04.2004 tarihli sayısında "Kafaya sıkıp gitmekten başka ne yapabilir ki?" başlığıyla yayınlanan köşe yazısında eleştiri sınırları aşılarak kendisi için "seviyesiz, ırkçı, banal,sıradan faşist, aptal ve sıradanlığın hüküm sürdüğü arenanın ürünü" şeklinde ithamlarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalılar cevaplarında, köşe yazısında davalı yazarın davacının milliyetçilik anlayışını eleştirdiğini belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece daha önce istemin kısmen kabulüne dair verilen kararın kararın taraflarca temyizi üzerine dairece "kısa karar ve gerekçeli kararın çelişkili olduğu" gerekçesiyle bozulması üzerine bu defa mahkemece önceki kısa ve gerekçeli kararla bağlı olmaksızın köşe yazısında davacının milliyetçilik anlayışının eleştirildiği gerekçesiyle istem reddedilmiştir.

Dosya kapsamına göre davacı sanatçı kimliği ile - Pop star Yarışması nda- jüri üyesi olarak 23 Nisan da yayınlanan proğramda "Simge" adlı yarışmacının seslendirdiği Ahmet Kaya'nın "Giderim" adlı şarkısı üzerine yorum yaparken "Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı....çok önemli bir gün 23 Nisan ve bence bu şarkı bugüne hiç uymuyor. Kurşun, mavzer, ölü, intihar. Dolayısıyla ben müziğin müzik için yapılmasını arzu edenbir kişi olarak bu şarkıyı bu yarışmaya yakıştıramadım." şeklinde düşüncelerini açıklamıştır. Davalı köşe yazarı ise yazısında davacının bu yorumunu farklı şekilde aktarıp "Ercan'ın baanl, basit, kaba, temelsiz milliyetçiliğine isyan ediyorum....Bu banalliğe, bu sıradan faşizme artık daha fazlakatlanamayacağını, sorumluluğunu yerine getirip, aptallığın ve sıradanlığın hüküm sürdüğü arenanın cüretkar bilge adamına "dur bakalım" diyorum. Cehaletle cesaretin bu kadar içiçe geçtiği bu ortamda insana "kafaya sıkıp gitmekten " başka seçenek mi kalıyor?...." şeklinde ifadeler kullanarak eleştiri sınırını aşmıştır. Kullanılan ifadeler davacının yorumunu eleştirmekten çok kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Her ne kadar basının eleştiri ve yorum hakkı varsa da bu eleştiri ve yorumun amacına uygun olarak yapılması, ifadelerin eleştirilecek kişinin kişilik haklarını zedelemeyecek şekilde özenle seçilmesi gerekir. Bu nedenle davaya konu yayında davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunun kabülü gerekir.

Şu durumda, mahkemece uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmelidir. Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Temyiz olunan kaarrın gösterilen nedenle BOZULMASINA, ve temyiz eden davacı yararına takdir olunan 550,00 YTL duruşma avukatlık cretinin daavlılara yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.