Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Eşinden dayak yiyen kadının ceza davasından vazgeçmesi boşanma davasında eşini affettiği manasına gelmez.
Ekleyen: Av.Dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 24-03-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 7193 | Not:
Av.Dilek Kuzulu Yüksel

E-mail:kuzuluyuksel@yahoo.com


Reklam
T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2005/719 2005/2799 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :İzmir 3. Aile Mahkemesi 

DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Davacı – davalı kocanın davalı-davacı kadını dövdüğü sabittir. Kadının şahsi davasından vazgeçmesi, eşini cezadan kurtarmaya matuf olup, boşanma davası yönünden eşini affettiği anlamına gelmez. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının birleştirilen boşanma davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesi doğru olmamıştır. 

SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2005 per.