+ Konuyu Yanıtla
1 / 3 Sayfa 123 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 26 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Question 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  Tazminatsız işten çıkartıldım. Kıdem tazminatı davası açmak istiyorum. Elimde suçlamalara cevap verebileceğim belgeler(mailler) var.Ancak hiç şahit bulamıyorum. Daha önce şahit olduğu için baskı görenler olduğu için kimse şahit olmak istemiyor.Mahkemede hiç şahidimin olmaması benim için ne kadar dezavantaj olur.  Hukuki NET Güncel Haber

  4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk. konulu yargıtay kararı ara
  4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk. konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  287
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  Çıkarılma sebebiniz nedir? ve ne zaman çıkarıldınız size bir kağıt veya ihtarname gibi birşey verdilermi çıkış için kağıt imzaladınızmı ne kadarlık kıdeminiz var
  Konu Mantıklı tarafından (17-08-2012 Saat 00:41:19 ) de değiştirilmiştir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  8 yıllık kıdemim var. 25/II maddesi h bendi gereği işten çıkarıldım. daha önce işyerinde ihtar imzalatılmak istenildi. ben imzalamayınca noter kanalıyla adresime gönderildi. noterden aldım cevap yazıp aynı kanalla gönderdim. aradan kısa bir süre sonra başka bişey için yine ihtar imzalatılmak istendi yine imzalamak istemedim. noterle göndereceklerini söylediler fakat işyerinde tutanak tutmuşlar daha sonra yine bir ihtar bu defa 2 sayfadan oluşuyordu içeriğinde işimi aksatmam talimatlara uymamam gibi bir sürü şey yazıyordu ayrıca ev adresimi yanlış beyan ettiğim ileri sürülüyordu. imzalamayınca gözümün önünde 2 şahitle tutanak tutuldu (şahitlere emrivaki yapılarak imzalatıldı) 2.tutanaktan 5 gün sonra noterle iş aktime son verildi.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  287
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  İşveren size kanuni prosedürleri uygulamış eğer bu hallerden birini yaptığınızı şahitler ile ispat ederse işiniz zor gözüküyor.  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

  b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

  c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

  d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

  e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

  f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

  h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

  ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

  Buna göre işçinin eylemi yukarıda sıralanan hallerden birine uyuyorsa işveren 25/2. maddeye dayanarak işçinin iş sözleşmesini sona erdirebilecektir. Burada bir tereddüt bulunmamaktadır.

  Ancak feshin usulü konusu yasada kanımızca uygulamada ciddi sorunlara yol açacak biçimde yer almaktadır.

  Konuyu düzenleyen 19.maddenin 2. fıkrası aşağıdaki gibidir;“

  Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.”

  Madde metninden de anlaşılacağı üzere işverenlere geçerli sebeple yapılacak işçinin verimliliğine ve davranışlarına bağlı fesihlerde savunma alma zorunluluğu getirilirken 25/2. madde kapsamındaki fesihlerde böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu konu çeşitli yargı kararlarına da yansımıştır

  “İşçinin iş bitiminde işyeri ter etmeyerek iş arkadaşlarını işverene karşı kışkırtması, işyerinde bu şekilde huzursuzluk çıkarması, iş akdinin derhal feshi için haklı neden oluşturmaktadır. İş sözleşmesinin işverence 4857 sayılı İş Yasası’nın 25/II. maddesine dayanılarak haklı biçimde feshedildiği durumlarda işçinin savunmasının alınması koşulu aranmaz”[1]

  Yargıtay kararlarında olduğu gibi konu hukukçu görüşlerinde de aynı paralelde değerlendirilmektedir.

  “Savunma hakkı işçinin davranışı ve verimi (yeterliliği) ile ilgili nedenlere münhasır kılınmıştır. Ancak m. 25/2 de yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle yapılan fesihlerde (tüm bu haller işçinin davranışına bağlı olduğu halde) işverenin işçinin savunmasını almak yükümlülüğü yoktur.” [2]

  Görülebileceği gibi işçi bakımından son derece önemli sonuçlara neden olabilecek ve iş yasamızda işverene (tazminatsız) fesih hakkı tanıyan tek madde olan 25/2. madde kapsamında yapılacak fesihler öncesinde işçiden savunma almak zorunluluğu ön görülmemiştir.

  Oysa 25/2. madde kapsamında yapılan fesihler genellikle olaylı fesihler olup, yargısal husumetlere sebep olabilecek sonuçlar doğurmaktadır. Gerçekten de örneğin işyerinde kavga ettiği gerekçesiyle iş sözleşmesi sona erdirilen bir işçinin bu olayla ilgili savunması, ifadesi alınmaksızın işine son verilmesi ileride ispat külfeti de dahil olmak üzere işveren bakımından çeşitli sorunlara yol açabilecektir.

  Keza işçi haksız sebeple işten çıkarıldığı iddiası ile Çalışma Bakanlığı ve/veya İş mahkemesinde yasal süreç başlattığında da gerek müfettiş soruşturması gerek yargılama esnasında işverenden bu iddiayı çürütebilmesi bakımından kanıtlar sunması istenilecektir. Böyle bir durumda işçiden alınmış bir ifade veya savunma önemli bir kanıt niteliğinde olacaktır.

  Sonuç itibarı ile her ne kadar yasal bakımından bu fesih türünde zorunluluk olmasa da 25/2 kapsamında yapılacak tüm fesihlerde her somut olay için tutanak, ifade, savunma gibi belgelerin eksiksiz düzenlenmesi ileride doğabilecek yargısal husumetler bakımından kolaylıklar sağlayacaktır.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  ben tam olarak işimi yapmamakla geciktirmekle suçlanıyorum. elimdeki maillerde departmandaki diğer arkadaşımın benden daha kötü durumda olduğu gözüküyor. bu durumda kötü niyet söz konusu değilmi. illa benimde karşılarına şahit olarak birilerinimi çıkarmam şart.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  287
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  İş mahkemeleri genelde işçinin lehine karar vermeye meyillidir. Sizin işyerinden şahit bulmanız şarttır.

  Adresinizi yanlış bildirmedi iseniz ve uyarılar size yazılı yapılmadı yada size yazılı olarak bildirilen talimatlara aykırı birşey yapmadınız işveren size tazminat ödemeden işten çıkarmak için bunları yaptıysa yanlış hesap bağdattan döner. İş hukuku konusunda uzman bir avukat ve şahit bulup davanızı açın derim

  - - - Updated - - -

  Bu tür emailler işinize yarar.
  Ne iş yaptığınızı bilmemekle beraber işçiye yapabileceğinden fazla iş yüklenemez bu gibi durumlarda bilirkişi devreye girer ve size yüklenen işle rapor düzenler eğer sebep bu ise  İşveren kötü niyetli demektir.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  iddalardaki en komik olan şey adresimin yanlış bildirdiğimi idda etmeleri. çünkü ihtarı ev adresime gönderirken benden adres istemediler ve ben adresime gelen ihtarı aldım. yanlış olduğunu idda ettikleri adresime son gelen iş aktimin feshi yazısınıda aldım. mahkemede şahit sayısı diye birşey varmı yada ille şu an orda çalışan birilerimi olmak zorundadır.önceden de dediğim gibi korkudan herkes şahitlikten kaçınıyor.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  287
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  Diyelimki bir işten günde 100 adet yaptınız standartınız bu 3 ay sonra bu işten 60 a düşerseniz evet bu işi yavaşlatmaktır.

  Yapılacak iş standart ölçümlere göre 100 ama işveren sizden 125 adet ister ve bunu bahane ederse siz haklısınız demektir.

  Bu durumda elinizdeki emailler işe yarar ama yinede mahkeme bu emilleri resmi olarak isteyecektir.

  durum yukarıda anlattığım gibi ise şahide gerek yok bilirkişi ile çözülür .
  Konu Mantıklı tarafından (17-08-2012 Saat 01:18:52 ) de değiştirilmiştir.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  Yaptığım iş muhasebe.Ancak ölçülmesi mümkün olmayan bir muhasebe departmanında çalışıyordum. yani beyan gecikmesi v.s. gibi durumlar yada aksatmalar yok. 100 birim işi rahat yetiştirdiğim zamanlar olurken 20 birim işi bile bitiremediğim zamanlar oluyor. Bu oradaki iş gereğidir.Diğer arkadaşlar da ayn ı konumdadır.Zaten kanıtlarım da bunun üstüne.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Aug 2012
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  287
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 4857 sayılı iş kanunu 25/II H bendi gereği haklı nedenlerle fesih hk.

  Evet zor iştir ne yapıyordunuz muhasebede fatura irsaliye vs gibi işlermi yada başkamı büromu şirketmi. yaptığınız işten işyeri bir zarar gördümü ceza vs

+ Konuyu Yanıtla
1 / 3 Sayfa 123 SonSon

Benzer Konular :

 1. Haksız fesih haklı olabilir mi ?. 4857 - 25/2-H ve 25/-i
  Merhaba .. 12 nisan 2011 tarihinde hatalı üretilen banka kartları, müşteri tarafından tespit edilerek şirkete 20 mayıs 2011'de bildirilmiştir....
  Yazan: viyolet Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 11-06-2011, 07:36:56
 2. Haklı nedenlerle fesih?
  Çalışan açısından haklı nedenlerle fesihe bunlar dahilmidir? - Maaşın ödenmemesi veya sürekli geciktirilerek ödenmesi; - Sigortanın düşük...
  Yazan: eftelyaz Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 10
  Son İleti: 14-04-2009, 21:52:43
 3. 4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
  Merhaba bir eleman ilan ve iş ilan sitem mevcut fakat iş kurun çıkarmış olduğu bir yasa var yasa aşağıdaki gibidir.. siteden herhangi bir gelir elde...
  Yazan: gokhan_ince Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 18-09-2008, 16:22:34
 4. Haklı nedenlerle derhal fesih
  Arkadaşlar,bana yardımcı olursanız çok memnun olurum.Durumumu kısaca anlatayım; Eylül 2006 da İşverenle ilk üç ay için 750 sonraki 3 ay için 1000...
  Yazan: teomank Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 20-01-2008, 21:27:10
 5. İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı
  Merhaba, 5 Ekim'de müdürümün şahsıma, namusuma dokunacak hakaretlerine maruz kaldım.Fakat kendisi aynı gün yurtdışına çıktı ve 16'sında işe...
  Yazan: emoş Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 13-10-2006, 10:21:08

Bu sayfada bulunan kavramlar:

4857 25

485725

252 h bendi

25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25ii ile tazminatsız feshi

iş kanunu 25. madde h bendi

iş kanunu 17 madde nedir

25 madde h bendiiş kanunu 252 h yargıtay kararları485725 maddesayda. neğş nabendi4857sayılı iş kanunun 25ii-ı bendiis kanunu 25 2ne anlama geliyor4857 sayılı iş kanunu 2525. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25ii e bendi ile tazminatsız feshi4857 25 ııiş kanunu 252-hik 252iş kanunu 25 24857 25. madde25 2-h iş kanunu485725 maddesiIş kanunu 4857254857 252 h maddesi25.ll maddesi nediris kanunun 4857 madde25 2 bendi isten atilan
Forum

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.