+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.

Konu: Ürünün garantisi bölünür mü?

Ürünün garantisi bölünür mü? Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2016
  Nerede
  kastamonu
  İletiler
  28
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Ürünün garantisi bölünür mü?

  Merhaba,

  Sıfır bir araç aldım, lpg sistemi taktırmak istiyorum. Sistemi taktırırsan motor garantisi biter gibi şeyler söyleniyor. Merak ettiğim şu: Bir ürünün garantisi böyle parçalara bölünebilir? Otomobil üreticileri ya da örneğin beyaz eşyacılar, şu kadar motor garantisi, bu kadar pompa garantisi, şu kadar boya garantisi diye ürünün farklı bölümlerine garanti veriyor ama bunu firma kendisi yapıyor. LPG taktırmam durumunda garanti bölünecekse, bir arıza durumda arızanın garantiye girip girmediği neye göre belirlenecek?

  Yardımınız için teşekkür ederim.  Hukuki NET Güncel Haber

  Ürünün garantisi bölünür mü? konulu yargıtay kararı ara
  Ürünün garantisi bölünür mü? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2020
  Nerede
  Hatay
  İletiler
  58
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürünün garantisi bölünür mü?

  Aracınızda fabrika çıkışı LPG yok ise ve sonradan yetkili servis dışında müdahale edilerek aracınıza LPG sistemi taktırırsanız bu aracınızın garantisini olumsuz etkiler. LPG takılması ile aracınızın hangi parçaları etkileniyor ise o parçaların tamamını garanti dışı kalır. Yasal olarak haklılar.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Feb 2016
  Nerede
  kastamonu
  İletiler
  28
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürünün garantisi bölünür mü?

  Alıntı izmir1923 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Aracınızda fabrika çıkışı LPG yok ise ve sonradan yetkili servis dışında müdahale edilerek aracınıza LPG sistemi taktırırsanız bu aracınızın garantisini olumsuz etkiler. LPG takılması ile aracınızın hangi parçaları etkileniyor ise o parçaların tamamını garanti dışı kalır. Yasal olarak haklılar.
  Teşekkür ederim fakat soruma cevap vermemişsiniz. Ben bu "olumsuz"un açıklamasını anlamaya çalışıyorum. Servis tüm parçalar etkilenmiş deyip tüm motoru garantiden çıkarırsa ben hakkımı nasıl arayacağım.Yasa/içtihat/hakem heyeti kararı/yorum paylaşırsanız sevinirim.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  20.765
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürünün garantisi bölünür mü?

  Alıntı Baxolupe rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Teşekkür ederim fakat soruma cevap vermemişsiniz. Ben bu "olumsuz"un açıklamasını anlamaya çalışıyorum. Servis tüm parçalar etkilenmiş deyip tüm motoru garantiden çıkarırsa ben hakkımı nasıl arayacağım.Yasa/içtihat/hakem heyeti kararı/yorum paylaşırsanız sevinirim.
  Aracın kaputuna, motoruna, elektrik aksamına vs ayrı ayrı öyle sizind üşündüğünüz gibi parçalı bir garanti uygulaması yok bildiğim kadarıyla,
  kaba tarifle , siz akaryakıtla çalışan motora kokar yakıtla çalışması için bir düzenek ekletirseniz, motor garanti kapsamı dışına çıkar.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  862
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürünün garantisi bölünür mü?

  MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre
  içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
  Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı
  MADDE 9 –(1) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)(1) Ekli listede belirlenen sayıda kurulan ve Bakanlığa bildirilen yetkili servis istasyonlarının;
  hizmet konularına göre Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özellikleri taşıması
  gerekir.
  (2) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)(1) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu
  Yönetmelik ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve
  kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.
  (3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve
  Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
  (4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolü Genel Müdürlüğün veya ilgili İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki
  verilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları için, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge
  düzenlenir.
  (5) (Ek:RG-12/2/2020-31037)(1) Ekli listede belirlenen sayıdan daha fazla kurulan ve Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servis
  istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin de Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.
  Servis istasyonlarının sorumlulukları
  MADDE 10 –(1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye
  en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.
  (2) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)(1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis
  istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

  (3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını
  tüketicilere vermesi zorunludur.
  (4) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)(1) Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir
  süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında
  ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri
  bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime
  geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret
  tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.
  (5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir.
  Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
  (6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı
  arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
  kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.
  (7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya
  satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir
  Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
  MADDE 14 –(1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından
  ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
  (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
  (3) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)(1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere üretici,
  ithalatçı veya satıcılar garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep
  edemez.

  (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi
  halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi
  zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna
  ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
  (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi
  boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini
  üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.
  (6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının
  çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
  (7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına
  dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar yer alır.
  (8) (Ek:RG-12/2/2020-31037)(1) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin
  güncel iletişim bilgilerinin bu sitelerde yer alması zorunludur.
  (9) (Ek:RG-12/2/2020-31037)(1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede belirlenenden daha fazla kurulan servisler dâhil olmak üzere tüm yetkili
  servis istasyonu bilgilerini Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemine ilişkin internet sitesine otuz gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde
  girmesi ve servis bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu bilgileri güncellemesi zorunludur
  Yasal olarak olaya bakarsak siz araci kullanma klavuzuna aykiri olarak kullaniyorsunuz. Eger kullanma klavuzunda bu araca lpg takilabilir su markalar takilabilir yazsa o zaman garantiden cikmak soz konusu olmaz. ama sizin yaptiginiz kullanim klavuzuna aykiri kullanim oluyor. Bu sebeple aslinda urununuz garanti disi kalmis oluyor.

  En kotu senaryoda alakasiz bir problemde de servis yetkisiz mudehale olmus diyebilir ve siz de hakem heyeti ile bilirkisi incelemesinde bu sorun bu yetkisz mudahale ile alakali degil raporu alabilirseniz urununuzun tamirini gerceklestirebilir.
  Hukukçu değilim, tüm yazdıklarım kendi yorumlarımdır.

  “The future is unknowable but the past should give us hope.” –Winston Churchill

+ Konuyu Yanıtla

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Benzer Konular :

 1. [Tüketici hakem heyetleri] Garanti kapsamında 4 defa servise giden ürünün garantisi bitince arızasını devam etmesi
  İyi gunler. Garanti kapsamında olan asus zenfone marka cep telefonum 3 defa aynı arızadan toplam 4 defa servise gitti. Aynı sorunlar devam etti ve...
  Yazan: Metinoğlu Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 0
  Son İleti: 27-06-2018, 09:42:33
 2. tarla nasıl bölünür?
  5236m2 dayımla tarla aldım.yurt dışında olduğum için tapu dayımın adına yapıldı.türkiyeye dönünce tarlayı ikiye bölmek istedik.fakan belli dönümün...
  Yazan: sinan0640 Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 30-08-2015, 09:58:28
 3. Teşhir Ürünün Garantisi Hakkında
  Tamir görmemiş, sadece sergilenmek amaçlı açılmış olan bir teşhir ürününün garanti şartları nedir acaba? Bir ürününün garantisi teslim tarihinden...
  Yazan: ariel89 Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 01-02-2012, 13:55:15
 4. Garantisi bitmiş ürünün tamiri 30 günde gerçekleşmezse ne olur?
  Bu konuyu bu forumda ve pek çok sitede aradım ama mevzuat açısından tam aradığım cevabı bulamadım. Samsung marka televizyonum garanti süresi...
  Yazan: mtnrdgn Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 1
  Son İleti: 07-12-2010, 11:44:02
 5. Garantisi biten ürünün tamir süresi ve haklarımız nelerdir?
  Merhaba 01.05.2008 de laptopımı yetkiili servise gönderdim. 21 gün sonra arızayla ilgili onay formunu imzaladım ve gerekli ücreti ödedim. Garantisi...
  Yazan: cempatik Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 03-06-2008, 22:09:50

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.