Görüşlerinize ihtiyacım var konuyla ilgili sırayla açılması gereken davalar ve işleyiş nasıl olmalıdır?
Öncelikle benim düşüncem,
1- A kişisinin Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
2- B kişisinin anne ve babasının mirasçılık belgesinin alınması
3- B kişisinin anne ve baba terekesinin ayrı ayrı tespiti
4- Sonrasında açılacak diğer davalar

Sınav sorusu gibi oldu kusura bakmayın lütfen..


KONU:
A kişisi Rütbeli bir asker T.C. nüfus kayıtlarında yersel yazım sebebiyle (1884 doğum-1966 ölüm) , kendi adı ve anne, baba isimleri farklı olarak yaşamış, A kişisi gerçekte ise doğum sonrası 1884 ATİK defter hane kayıtlarına göre B kişisi olarak gözükmekte,
B Kişisinin T.C’de kaydı olmadığı için, aynı kişi olmasına rağmen mecburen A kişisinin torunları tarafından mirasçılık belgesini yasal varisleri almıştır.
A kişisinin baba ve anne kayıtları yasal varisleri tarafından resmi olarak Nüfus Vatandaşlık Gnl. Mdr.lüğünden istendiğinde; yersel yazım sebebiyle bilgilere sadece ismen ulaşıldığı bilgisi verilmektedir.
Bu durumda B olmasına rağmen, resmiyette A gözüktüğü için, B kişisi anne ve babasının mirasından mahrum bırakılmış oluyor.
B kişisinin babası iki evlilik yapıyor, B kişisinin babası ve annesi öldüğü zaman, resmiyette A kişisi herhangi bir hak iddia edememiş ve kanıtlayamamış. B’nin sırasıyla annesi sonrasında da babası vefat ettiği için, B’nin üvey kardeşleri ve annesi tarafından miras paylaşılmıştır.

A ve B kişisinin üzerinden Tespit edebildiğim bilgiler şu şekildedir:
1- Atik defter 1884(1300Eski tarih) A olarak gözüken fakat B olan kişinin Hanesine ait baba adı, anne adı, babasının babası ve annesinin baba isimleri bellidir.
2- Emekli Sandığı Arşivi ( Sicil olarak A kişisinin baba adı, ATİK defterde ki B kişisi baba adı ile aynı.
3- Milli Savunma Bakanlığı Arşivi, (A kişisi sicilsiz olarak gözüküyor, sadece vefat sonrası, 1966’da oluşturulan bilgiler mevcut. B kişisi olarak araştırma yapabilmek mevcut değil mirasçılık belgesi alınmadığı için)
4- Osmanlı Arşivi ( B kişisi olarak askeriyeye kaydı mevcut, baba ve amcası da asker olduğu için isimleri belirtilmiş)
5- Çeşitli tezlerde ve kitaplarda mevcut, kanıtlar.