İcra hukuk mahkemesi kararını ilama aykırı icra emri düzenlenmesi nedeniyle istinaf ettik istinaf işin esasına girmeden miktar12.600tlnin altında yerel mahkemenin kararı kesindir yönünden kararın kesin olduğu için istinaf talebimizi red etti...Bildiğim kadarıyla ilama aykırılık kamu düzenine ilişkin olması nedeniye kesinlik sınırına bakılmaksızın davanın esasıyla ilgili karar vermesi gerekmezmiydi...Birde Kesin olarak karar verdi...Buna karşı itiraz edebilme şansımız varmı teşekkürler....