Öncelikle merhaba,
2017 yılı mart ayında eski yönetimin çağrısı ile yapılan genel kurulda 90 kat malikinden 33 asil 21 vekil olmak üzere 54 kat maliki ve temsilcisinin katılımıyla yeter sayı sağlanarak toplandı. Ad okumak suretiyle Yapılan oylamada 50 üye oy kullandı ve 27 Oya karşı 23 oyla eski yönetim İbra edilmedi. Eski yönetim ibra edilmeyince genel kurulda tartışmalar çıktı ve Ortalık sakinleşince oylamaya devam edildi ve denetleme kurulunun hazırladığı rapor için ad okumak suretiyle yapılan oylamada 37 kat maliki oy kullandı ve 32 Oya karşı 5 oy ile denetleme raporu ibra edildi. Temsilciler kurulu için yapılan seçimlerde ise tek liste sunuldu ve 30 Oya karşı 4 oy ile yönetime seçildik. Tutanak altına alındı. Hazirın listesi ve vekaletnemeler tutanağa ek yapıldı.
Ancak eski yönetim yapılan oylamalarda genel kurula katılan kat maliklerinin tamamının oy kullanmadığı için yönetimin meşru olmadığını iddia ederek siteye ait ellerinde bulunan parayı, demirbaşları (bilgisayar vs.) ve belgeleri teslim etmedi.
Soru1: oy kullanmayan kat malikleri olumsuz yönde oy kullansa dahi hem denetleme raporu hem de Yeni seçilen yönetimin oylama sonucunu değiştirmeyeceği de göz önünde tutulduğunda Yen'i seçilen yönetimin meşruluğu yönünde bir tereddüt var mıdır?
Soru2: eski yönetimden alınamayan para, demirbaş ve belgeler için alacak davası açsak, mahkeme süreci nasıl değerlendirir.
Soru3: aidatlarını düzenli ödemeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında icra takibi başlattığımız taktirde, borçlular site yönetimi meşru değil diyerek itiraz ederek alyhimize bir durum oluşturabilir mi?