Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDAKİ KANUN MADDE 55
Ekleyen: Av. Mehmet Aydın | Tarih: 3-02-2012 | Kategori: Medeni Hukuk - Aile Hukuku - Miras Hukuku | Okunma : 9366 | Not:
Av. Mehmet Aydın

E-mail:mayden@istanbulbarosu.org.tr
T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Madde 55

Esas No : 2010/14820
Karar No: 2011/4955
Karar Tarihi: 21.03.2011

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması
Yargılama Usulü

Özet
Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkin davalar basit yargılama usulüne tabidir.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkin olup, basit yargılama usulüne tabidir (5718 s. MÖHUK m. 55/1). Basit yargılama usulüne tabi davalarda davalı ilk itirazlarını ilk duruşma gününe kadar, en gec ilk duruşmada davanın esasma girilmeden önce ileri sürebilir (HUMK m. 511). Dava dilekcesi ve duruşma günü davalıya 18.02.2010 günü tebliğ edilmiş, davalı, ilk duruşma günunden önce 25.03.2010 tarihinde verdığı cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı süresindedir. O halde yetki itirazının hadiseler gibi incelenerek (HUMK m. 190, 222-225, 483-485) sonucu uyarınca karar ittihazı gerekirken; bu itirazın süresinde olmadığından bahisle reddi doğru değildir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri -verilmesine, işbu karann tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.