Hukuki.NET forumları

İçtihat:
Tüm Hesaplamalar
 

Avukatlar için hukuki hesaplamalar

Bu bölümdeki bütün hesaplamalar sadece hukukçular ve avukatlara yönelik yapılmıştır (*)

Yasal hesaplama sayfaları :
  1. Harç ve Dava Masrafı Hesaplama
  2. İcra harcı ve İcra Masrafı hesaplama
  3. Faiz hesaplama
  4. Yasal Vekalet ücreti hesaplama
  5. Avukatlar için KDV Hariç Serbest meslek makbuzu hesaplama
  6. Avukatlar için KDV Dahil Serbest meslek makbuzu hesaplamaUYARI:
  • Bütün hesaplama kodlamaları sadece avukatlar ve hukukçular için yapılmıştır.
  • Avukatınız; İcra takiplerinde veya davalarda ne oranda harç ödeneceği, kaç adet tebligat gönderileceği ve diğer masraflar konusunda kendisi karar vereceğinden avukat veya hukukçu değilseniz bu sayfalara dayanarak yaptığınız hesaplamalar yanıltıcı olabilir.
  • Hesaplama sayfalarını güncel tutmaya, yeni mevzuata göre uyarlamaya çalışsak da oranların kontrolü tarafınıza aittir.
  • Sitedeki tüm Hesaplama sonuçları nedeni ile doğacak yanlışlıklardan sorumlu olmadığımızı, bunları kullanan kişinin kontrol etmesi gerektiğini çekince olarak bildiririz.
Hukuk Forumlarından SeçmelerYARGITAY KARARLARI :
Içtihat Arşivi 2007   2006   2005   2004   2003    2002    2001    2000   1999    1998    1997    1996   1995   1994   1993    1992    1991    1990    1989    1988