Hukuki.NET forumları  

İçtihat:  
Harç Hesaplama
 

Avukatlar için Dava Masrafı Hesaplama sistemi

Nisbi harca tabi dava masraflarını hesaplamak için formdaki dava değeri kısmına tutarı yazın ve hesaplatın *Hesaplamalar - Dava Masrafı Hesaplama

Dava Değeri - TL :
Peşin Harç :
Başvurma Harcı :
Vekalet Harcı :
Tebligat Masrafı :
Baro Pulu :
Mahkeme Dosyası :
Toplam Masraf :     Yeni harç hesaplaUYARI:
 1. Mahkeme harç (nisbi) ve dava masrafı hesaplama kodlaması sadece avukatlar için örnek amacıyla yapılmıştır.
 2. Avukatınız; Katsayılar, hangi dava türlerinde ne oranda harç ödeneceği, kaç adet tebligat gönderileceği, ve diğer dava masrafları konusunda kendisi karar vereceğinden avukat veya hukukçu değilseniz bu sayfaya dayanarak yaptırdığınız mahkeme masrafları hesabı yanıltıcı olabilir.
 3. Hesaplama müdeabbih değeri üzerinden yapıldığından, davanın nisbi veya maktu harca tabi olduğu hususlarını kendiniz değerlendirmelisiniz.
 4. Dava açma masrafları hesabı yeni bir dava açma başlangıcı için olup, maktu başvuru harcı, nisbi harç, davacı ve davalıya olmak üzere iki adet tebligat ücreti, bir adet baro pulu ve bir adet fiziki dosya tutarı esas alınarak hesaplanmıştır.
 5. Hesaplama tablosunda davalı adedi bir tane olarak öngörülmüş olup, tebligat masrafı da buna göre hesaplanmıştır. Bu nedenle davacı ve davalı sayılarına dikkat edilmelidir.
 6. Sistem güncel olup, harçlar ve masraflar 01.01.2010 itibariyle yenilenmiştir.
Hukuk Forumlarından Seçmeler
 • Dosya Masrafı banda karşı dava açtı 
 • 24.04.2015 20:12
 • Mahkeme ve Avukatlık Giderleri 
 • 24.04.2015 18:26
 • Tazminat ( Haksız Fiilden Kaynaklanan ) 
 • 24.04.2015 18:03
 • icralık senet 
 • 24.04.2015 17:49
 • Asliye Hukuk Mahkemesi ödediğim borç için dava açıldı tensip zaptı geldi 
 • 24.04.2015 16:55


  Yeni Mevzuat

 • İpotek Veren 3. Kişiye gönderilen ödeme emri sonraki takip açısından muacceliyet ihtarıdır 

 • süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshi aşamasından incelenmesi mümkündür. Ancak yasanın öngördüğü bu hakkı kullanmayanlar, aynı şikayet nedenleri ile ihalenin feshini talep edemezler 

 • Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması Anayasaya aykırı değildir 

 • Şirket kanuni temsilcisinin kamu alacaklarından sorumlu tutulamayacağına dair Anayasa Mahkemesi Kararı 

 • Baz istasyonun kaldırılması davası hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  • ISP Özel Güvenlik Şirketleri
  Içtihat Arşivi 2007   2006   2005   2004   2003    2002    2001    2000   1999    1998    1997    1996   1995   1994   1993