Hukuki.NET forumları  

İçtihat:  
Makbuz Hesaplama
 

Avukat KDV Dahil Serbest meslek makbuzu hazırlama sistemi

KDV dahil Serbest meslek makbuzu hesaplamak için forma tutarı yazın ve makbuzu hesaplatın (*)

Hesaplamalar - Serbest Meslek Makbuzu KDV Dahil

Tutar (TL):
Brüt Ücret :
Stopaj(%20) :
Kesinti Toplamı :
Alınan Net Ücret :
KDV (%18) dahil:
Toplam :     Yeni makbuz hesaplaUYARI:
 1. KDV dahil avukat serbest meslek makbuzu hesaplama örneği sadece avukatlar için yapılmıştır.
 2. Sistemden yararlanan avukatlar serbest meslek makbuzu hesaplaması yaparken, yürürlükteki mali mevzuatı doğrulamak suretiyle kullanmalıdırlar.
 3. Hukuki.NET olası yanlış hesaplamalardan sorumlu değildir. Lütfen Mali müşavirinize veya muhasebe servisinize danışınız.
 4. Bu hesaplama KDV dahil makbuz için yapılmış olup, KDV Hariç Serbest Meslek makbuzu için tıklayınız.
Hukuk Forumlarından Seçmeler
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaldırım Ücreti Parası alınması. 
 • 27.04.2015 15:07
 • Karşı hakaret davası 
 • 27.04.2015 14:30
 • Hisseli arsama diğer hissedarlar ev yapmış 
 • 27.04.2015 14:14
 • askerlik kaydı yaptırdık fakat askere gitmezsek? 
 • 27.04.2015 14:05
 • Gecekondu Kanunu 18 Madde Tebligatsız 
 • 27.04.2015 13:30


  Yeni Mevzuat

 • İpotek Veren 3. Kişiye gönderilen ödeme emri sonraki takip açısından muacceliyet ihtarıdır 

 • süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshi aşamasından incelenmesi mümkündür. Ancak yasanın öngördüğü bu hakkı kullanmayanlar, aynı şikayet nedenleri ile ihalenin feshini talep edemezler 

 • Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması Anayasaya aykırı değildir 

 • Şirket kanuni temsilcisinin kamu alacaklarından sorumlu tutulamayacağına dair Anayasa Mahkemesi Kararı 

 • Baz istasyonun kaldırılması davası hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  • ISP Özel Güvenlik Şirketleri
  Içtihat Arşivi 2007   2006   2005   2004   2003    2002    2001    2000   1999    1998    1997    1996   1995   1994   1993