Hukuki.NET forumları  

İçtihat:  
Makbuz Hesaplama
 

Avukat KDV Dahil Serbest meslek makbuzu hazırlama sistemi

KDV dahil Serbest meslek makbuzu hesaplamak için forma tutarı yazın ve makbuzu hesaplatın (*)

Hesaplamalar - Serbest Meslek Makbuzu KDV Dahil

Tutar (TL):
Brüt Ücret :
Stopaj(%20) :
Kesinti Toplamı :
Alınan Net Ücret :
KDV (%18) dahil:
Toplam :     Yeni makbuz hesaplaUYARI:
 1. KDV dahil avukat serbest meslek makbuzu hesaplama örneği sadece avukatlar için yapılmıştır.
 2. Sistemden yararlanan avukatlar serbest meslek makbuzu hesaplaması yaparken, yürürlükteki mali mevzuatı doğrulamak suretiyle kullanmalıdırlar.
 3. Hukuki.NET olası yanlış hesaplamalardan sorumlu değildir. Lütfen Mali müşavirinize veya muhasebe servisinize danışınız.
 4. Bu hesaplama KDV dahil makbuz için yapılmış olup, KDV Hariç Serbest Meslek makbuzu için tıklayınız.
Hukuk Forumlarından Seçmeler
 • Kredi erken kapatma 
 • 30.06.2015 18:48
 • [Tüketici hakem heyetleri] ilçe tüketici hakem heyeti kararına itiraz 
 • 30.06.2015 18:02
 • [Krediler] yapılanmış borca haciz 
 • 30.06.2015 17:24
 • Turistik Giriş Süre İhlali 
 • 30.06.2015 16:58
 • Üniversite Yönetmeliğine Aykırı Olarak Yapılan İşlemlere İlişkin Üniversiteye Dava Açımı 
 • 30.06.2015 16:19


  Yeni Mevzuat

 • Satıştan 9 ay önce yapılan böyle bir ödemeye rağmen tapunun alınmasının beklenmesinin yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan 

 • Feri müdahil'in ihalenin feshi isteminin reddine yönelik mahkeme kararını temyiz etme hakkı bulunmamaktadır. 

 • Davaci tarafindan mahkeme kararina gore noksansiz odenen vekalet ucretinden kesintinin yapilmasi davaciya degil, icra mudurlugune duşen bir sorumluluktur. 

 • Davacı şirketin mahkeme kararı uyarınca haksız çıkan taraf olması sıfatıyla icra yoluyla ödediği vekalet ücreti üzerinden 193 sayılı Kanunun 94.maddesi uyarınca tevkifat yapma zorunluğu bulunmamaktadır 

 • İpotek Veren 3. Kişiye gönderilen ödeme emri sonraki takip açısından muacceliyet ihtarıdır  • ISP Özel Güvenlik Şirketleri
  Içtihat Arşivi 2007   2006   2005   2004   2003    2002    2001    2000   1999    1998    1997    1996   1995   1994   1993