+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 15 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı 5 yıl denetimli serbestlik

  Merhaba arkadaşlar,

  Bu sabah görülen davamda kişisel verileri hukuka aykırı yaymaktan 5 yıl denetimli serbestlik çıktı.
  Acaba bu sicilimde gözükür mü, bilgilendirebilirseniz çok sevenirim.

  teşekkürler.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  5 yıl denetimli serbestlik konulu yargıtay kararı ara
  5 yıl denetimli serbestlik konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2009
  Nerede
  Gaziantep
  İletiler
  288
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Görünür. 5 yıl sonunda sicilinizden silinir. Silindikten sonra yalnızca adli merciler bu dosyanın varlığını ve içeriğini görebilir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Cevabınız için teşekkür ederim.

  Temyize gitmeyi düşünüyorum,hükmün açıklanmasının geri bırakılması için, bu tarz davalarda temyiz tahmini ne sonuç çıkabilir bir fikriniz var mı acaba?
  Konu yao tarafından (19-11-2009 Saat 17:18:17 ) de değiştirilmiştir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2009
  Nerede
  Gaziantep
  İletiler
  288
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Dosyanın ve kararın içeriğine ilişkin bilgiler koyarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Temyiz davalarında öngörüde bulunmak ne kadar hatalı da olsa, yanılma payı yüksek de olsa

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Kararı tam idrak edemeden beni mahkemeden çıkarttılar, karar metnini en kısa zamanda gidip alıcam, ama duyduğum kadarıyla 5 yıl serbest denetim ve şantajdan ve kişiye özel verilerin hukuka aykırı yaymaktan ayrı ayrı 10 ar aydan ceza verdiler sanırım.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  28
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  sizeverilen son hükümmüdür 5 yıl denetimli serbestlik anlayamadım. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile aynı şeymi, benimde kafam karışıyor bu konuda.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Oct 2009
  Nerede
  Gaziantep
  İletiler
  288
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Denetimli serbestlik ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması aynı şey değildir. Denetimli serbestlik, ne kadar süreyi kapsıyorsa o süre zarfı için geçerlidir. Suçlunun bir nevi rehabilitesidir denebilir. Böylelikle suçlu denetim sırasında toplumsal faaliyetleri yerine getirerek hem hapis olmaktan kurtulmuş olur, hem de cezasını çekmiş olur. Kanuna ilişkin ayrıntı şöyledir;


  5237 Sayılı Türk Ceza Yasası

  Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
  Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
  (2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
  a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
  b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
  Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
  (3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
  (4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

  (5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
  (6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
  (7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
  (8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
  (9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.


  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ise kişinin cezası 1 veya 1 yıldan az ise veya adli para cezası ise ve sanık sabıkasız ise verilen tüm hükümlerin 5 yıl sonra sicilden silinmesidir. Burada amaç, kişinin işlemiş olduğu suç yüzünden, daha sonraki 5 yıl içinde kendisine bir nevi sosyal tecritdir, 5 yıl sonunda bu suç hiç işlenmemiş gibi sayılır. Ayrıntısı şöyledir;

  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası

  Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
  Madde 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.
  (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.
  (3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir.
  (4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.
  (5) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, bir yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
  (6) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
  a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
  b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
  c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
  gerekir.
  (7) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.
  (8) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
  a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
  b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
  c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
  karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
  (9) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

  (10) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.
  (11) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.
  (12) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.
  (13) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
  (14) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md.) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.
  Konu yaren_34 tarafından (23-11-2009 Saat 22:36:51 ) de değiştirilmiştir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Ayrıntılı cevabınız teşekkür ederim.
  Yalnız şunu anlayamadım, ben toplamda ayrı ayrı 10 aydan 20 ay ceza yedim ki bu 5 yıldan kısa bi süre ediyor. Yukardaki kanun maddesine göre benim 3 yıl denetleme süresi almam gerekmiyor muydu o zaman? neden 5 sene denetimli serbestlik kararı çıktı?
  Kafam iyice karıştı valla.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Ayrıntılı cevabınız teşekkür ederim.
  Yalnız şunu anlayamadım, ben toplamda ayrı ayrı 10 aydan 20 ay ceza yedim ki bu 5 yıldan kısa bi süre ediyor. Yukardaki kanun maddesine göre benim 3 yıl denetleme süresi almam gerekmiyor muydu o zaman? neden 5 sene denetimli serbestlik kararı çıktı?
  Kafam iyice karıştı valla.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Oct 2009
  Nerede
  Gaziantep
  İletiler
  288
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5 yıl denetimli serbestlik

  Alıntı yao rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ayrıntılı cevabınız teşekkür ederim.
  Yalnız şunu anlayamadım, ben toplamda ayrı ayrı 10 aydan 20 ay ceza yedim ki bu 5 yıldan kısa bi süre ediyor. Yukardaki kanun maddesine göre benim 3 yıl denetleme süresi almam gerekmiyor muydu o zaman? neden 5 sene denetimli serbestlik kararı çıktı?
  Kafam iyice karıştı valla.
  Bakın, siz cezanızı zaten çekmiş sayılacaksınız en baştan, asıl süreç ondan sonra başlıyor zaten, siz hapis yatmayacaksınız ancak 5 yıl boyunca denetimde olacaksınız, bir nevi kontrol yani. Bu süre zarfında suç işlemezseniz sorun kalmayacak.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 6
  Son İleti: 31-12-2013, 03:17:23
 2. Denetimli Serbestlik
  Yazan: serkan777 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 12-05-2012, 15:02:45
 3. Denetimli serbestlik!!
  Yazan: adrenalin89 Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 20-01-2011, 08:35:12
 4. 5 yıl denetimli serbestlik
  Yazan: kadersiz24 Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 29-11-2010, 12:34:50
 5. Denetimli serbestlik
  Yazan: xdevilx Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 26-07-2010, 15:19:38

Bu sayfada bulunan kavramlar:

denetimli serbestlik nedir

5 yıl denetimli serbestlik nedir

5 yıl denetimli serbestlik

denetimli serbestlik ne demek

5 yil denetimli serbestlik5 sene infaz5 yılın altındaki cezalara denetimli serbestlik 20155 yılın altındaki cezalara denetimli serbestlik5 sene denetimli serbestlik5 yıl denetimli serbestlik cezası5 yil infaz beş yıl denetimli serbestlikdenetim 5 yil oldumudenetim serbestliği 5 yıla çıktımıdenetimli serbestlik 3 yil5 yıl infazmahkemeden 5yıl infaz aldım ne demekserbest denetimlik nedirdenetimli serbestlik kaç yıla çıktı5 sene infadenetimli bes yillik serbestlikdenetimli serbestlik 5 yıla çıktımıDENETIM SERBESTLIGI KAÇ YILdenetimli serbestlik 2 yıldan 5 yıla çıkıyor 2014denetim serbestli 5yil anlam
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.