+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123
21 den 26´e kadar toplam 26 ileti bulundu.
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  646
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Arrow Cevap: Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci

  Tevzi Formu (Hukuk İş Dosyası):32.90.TL

  Bilirkişi Ücreti: 200.TL

  Keşif Mahkeme Yolluğu:61.74.TL


  bunları karşı tarafın trafik sigortasından tahsil edebiliyormusunuz acaba?  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci konulu yargıtay kararı ara
  Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  İletiler
  134
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci

  Önceki mesajlarımda basettiğim üzere Delil Tespiti Davası neticesinde Bilirkişi lehime kusursuzluk raporu verdi.Devamında Karşı Tarafa (Davalılara) Bilirkişi Raporunu tebliğ ettim.Karşı taraf hasarı ve masrafları ödemezse! Tekrar dava açıp zararımın karşılanmasını istiyorum.Dava neticesinde mahkeme haksız gördüğü tarafa hasarı ve masrafdları ödettiriyor.Bir başka deyişle Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme huzurunda haklı görüldüğüm takdirde _ki öyle olacak- karşı taraf mahkeme masrafları da dahil zararlarımı faiziyle birlikte ödeyecek.

  Bile bile yanlış kusur kararı veren sigorta şirketlerine şaşıyorum! sizler vatandaşın hasarını karşılamakla yükümlüsünüz.Neden işi yokuşa sürersiniz...bence sigorta şirketleri iyi denetlenmiyor.Olan vatandaşa oluyor.Tramer-Tutanak Tespit Komisyonu ne derse o oluyor.Karara itiraz hakkın yok! yanlış kararda verse tek gideceğin yer mahkeme.Vatandaşın basit hataları mahkemeye gitmeden çözmesi sağlanmalıdır.Ayrıca basit kusurları dahi kendi lehine gösteren sigorta şirketlerine ceza verilmelidir.Tramer-Tutanak Tespit Komisyonu da sıkı denetlenmeli, benim kaza olayımda olduğu gibi ezbere değerlendirme yapıp A ve B yi karıştıran komisyon üyeleri görevden alınmalıdır.Aksi halde hukuka aykırı işlemler sürecek,vatandaşların maduriyeti devam edecektir.

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  İletiler
  134
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Thumbs up Cevap: Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci

  MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINDA YETKİLİ MAHKEME VE DAVA SÜRECİ

  DAVA ÖNCESİ MÜRACAAT EDİLECEK KURUMLAR

  (KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYONUNCA aracınız hakkında verilen kararı

  Taraf veya Karşı Taraf Sigorta Şirketlerinden veya Tramer Web Sitesinden öğrendiğinizden itibaren Görevli Mahkemelerde Dava açmak hakkınız vardır.

  Ancak Dava açmadan!

  KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYON Kararını Yetkili sigorta şirketlerine taşıma ve çözme imkanı olabilir.Müracaat ettiğiniz taraf ve karşı taraf sigorta şirketlerinde de aracınız hakkında verilmiş kararı değiştiremezseniz neticede yazışmalarınız elinizde belge niteliğinde olacak ve mahkemede delil olarak sunabilirsiniz


  Haklı ve kusursuz olduğunuza inandığınız halde, KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYONU Kararında kusurlu gösterildiniz ve hakkınızı aramak istiyorsunuz !

  1-Hasarınızı ödemeyen sigorta şireketinden Bilgi Edinme ile (İadeli Taahütlü Posta) hasarınızın karşılanmasını (tazminini) istiyorsunuz.

  Bilgi Edinme Dilekçenizde;

  a- Karayolları Trafik Kanunu' nun hangi maddesinden kusurlu sayıldığınıza dair Sigorta Şirketinin Kusur Kararını ve Kusur Gerekçesini isteyiniz.

  b- Kaza Tespit Tutanak Komisyonu Kusur oranlarını ve Kusur Karar Gerekçesini (DURUM ? kaç ) belirtir, TRAMER-Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Projesini isteyiniz.

  ( DURUM 1,2,3...? : Kaza Tespit Tutanak Komisyonunca kazaya karışan taraflara Kusur Kararı verilirken, kusurun verildiği kanun maddesinin açıkça belirtildiği emsal alınan Kaza Senaryolarıdır. )

  SİGORTA ŞİRKETİ HASARINIZIN KARŞILANMASINA RET CEVABI VERİRSE !

  Bilgi Edinme ile edindiğiniz

  Sigorta Şirketinin Kusur Kararı ve Kusur Gerekçesi ile Kaza Tespit Tutanak Komisyonu Kusur Kararı ve Kusur Gerekçesini karşılaştırınız.
  Karayolları Trafik Kanunu' nun aynı maddelerine göre mi? yoksa farklı maddelerine göre mi? kusur verilmiş, Kaza Tespit Tutanağında ki Sürücü Görüşlerinizle örtüşüyor mu ? kontrol ediniz.

  ve en önemlisi Karar Gerekçesinde DURUM ? kaç emsal gösterilmiş, Karayolları Trafik Kanunun hangi maddesine dayanılmış aracınıza kusur verilmiş, KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYONUNCA burada kusurlu araçlar karıştırılmış,hata yapılmış olabilir,buna çok dikkat! ediniz


  Sigorta Şirketinden olumlu bir cevap alınmadığı,KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYON Kararının düzeltilmediği neticesinde, Yazışma belgelerinizi gösterir maillerinizin örneği,Kaza Tespit Tutanağı ve diğer Bilgi Edinme belgeler,Kaza fotoğrafları vb. delillerinizle birlikte Görevli Mahkemede dava açma sürecini başlatıyorsunuz

  Görevli Mahkemeler: Trafik Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Sulh Ceza Hukuk Mahkemesi,Asliye Hukuk Mahkemesi

  1- Yetkili mahkemede Hasar ve Kusur Tespiti yaptırın

  Delilleri Tespit Dilekçenize ekleyin
  Delil Tespit Dilekçesi
  a- Kaza Resimleri
  b- Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı
  c- Davalı Sigorta Şirketinin Kusur ve Gerekçesini gösterir red yazısı
  d- TRAMER-Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Projesi
  e- Diğer Delilleriniz

  DelilTespiti neticesinde kusursuzsanız karşı taraf davalılardan delil tespiti için yaptığınız masrafları dava açtığınızda almanız açısından

  Bilirkişi raporu davalılara tebliğ edilmeli

  bundan sonra davalıların Bilirkişi Raporuna verecekleri cevap bekleniyor

  davalılar hasarınızı öderse dava açılmasına gerek kalmıyor

  eğer davalılar hasarınızı ödemezse Bilirkişi Raporunu ve Delillerinizi dava dilekçenize ekleyip davanızı açıyorsunuz

  2- Kusursuz olduğunuzun tespiti halinde davanızı açın

  ( 7 gün içinde hasar ve kusur tespitine itiraz hakkınız vardır )

  3- Dilerseniz tespit istemeden direkt dava açabilirsiniz
  ( Hasar ve Kusur Tespitini dava sürecinde isteyebilirsiniz )
  2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU


  SEKİZİNCİ KISIM: HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA


  MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:

  Madde 90 - Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

  DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP VE DAVA HAKKI:

  Madde 97 - Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir.

  TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ:

  Madde 99 - Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

  Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

  (Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

  Madde 100 - Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu maddesi ihtiyari mali sorumluluk sigortasında da uygulanır.


  ZAMANAŞIMI:

  Madde 109 - Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

  Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

  Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

  Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

  Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.

  YETKİLİ MAHKEME:

  Madde 110 - Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.


  DOKUZUNCU KISIM: ADLİ KOVUŞTURMA VE CEZALARIN UYGULANMASI

  BİRİNCİ BÖLÜM: ADLİ KOVUŞTURMA

  BU KANUNDAKİ SUÇLARLA İLGİLİ DAVALARA BAKACAK MAHKEMELER VE YETKİLERİ:


  Madde 112 - (Değişik fıkra: 08/03/2000 - 4550/2. md.) Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh ceza mahkemelerinde bakılır.

  Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki duruşmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesindeki zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.

  Trafik suçlarına ait kesinleşen karar örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili trafik şubelerine gönderilir.

  Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez.

  Bu Kanunun uygulanmasında, suçun tekrarından söz edilen maddelerinin dışında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

  Bu Kanuna göre verilen hükümlere diğer kanunlara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu Kanuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz.

  Bu Kanunda yer alan "Suçun Tekrarından" maksat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenmesidir.

  Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mahkemelerde bakılır.

  Askeri görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledikleri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

  Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek başına belgelerin geri alınması, iptali veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki suçlarda, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesindeki "Kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tatili cezasının bulunması bu madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz" hükmü uygulanmaz.

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Jun 2011
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci

  Merhabalar,

  Kaza tespit tutanağında karşı tarafın kazayı kendi yaptığını, çarptığını belirtmesine rağmen, Tramer komisyon kararı sonucunda %100 kusurlu bulundum. Anayol'da giden aracıma talii yoldan çıkan araç çarptı. Aracımda çok yüksek miktarda hasar var. İtirazlar sonucu aksi bir karar çıkacağını düşünmüyorum, direkt olarak mahkeme açmayı düşünüyorum. Bu aşamada kimden şikayetçi olacağım? Yardımlarınızı bekliyorum.

  Saygılarımla

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Mar 2011
  Nerede
  ankara
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci

  İyi günler 24/07/2011 günü akşam saatlerinde bodrumdan ankaraya gitmek üzere yola çıktık . yaklaşık 60 km sonra behiç kavşağı dedikleri yerde aracımla kaza yaptım . Olay şöyle gelişti ana yolda ilerlemekte iken kavşağa yaklaştığımda sağ taraftaki aracın ani şekilde aynasına bakmadan 90 derecelik acı ile sağ şeritten sola,ani bir hareketle kavşağıda geniş alarak yanlamasına aniden girmesi sonucu aracın sol tampon çıkıntısına (resimlerde mevcut)benim kullandığım 06mau 09 plakalı aracında panjurun sağ köşesine çarparak yani benim aracımın sağ köşesine vurarak kazaya sebebiyet vermiştir .Tahminim arkadaş ya aynasına bakmadan ani karar verdi ya aynaya bakmadı yada güneşli olduğundan aynadan hiç birşey göremedi ,öyleki yola tam yanlamasına bi şekilde aracı gördüm ki aracın bi an talihi yoldan çıktığını bile düşündüm ,onun söylemine göre servis aracı şöförü ' ben sağda müşteri indirdim ve sola milas yönüne dönecektim madem sen direk gidecektin solda ne işin var diye söylendi . Halbuki kendisinin sola dönecek iken kavşağı geniş alarak son dakika solunda araç olmasına rağmen nasıl olurda sola dönecekse yolun en sağındangeniş alarak tam manevra yapar? yol zaten dar ve ileride yol bakım çalışması var , sinyal verdiğini söyledi inanın sinyali bile görmedim sinyal vermiş dahi olsa aniden yolun sağından soluna nasıl ani karar vererek dönebilir aracta 4 büyük ve 1 çocuk mevcuttu olayı onlarda gördü. hava güneşli idi zaten olay yerine trafik ekibi çağırdım ekip 45 dakika sonra geldi fakat yaralamalı kazaolduğunu ve oraya gideceğini söyledi ve tutanak tutun dememe rağmen tutmadı ayrıca karşı aracın şöförü şirket sahibini aramış hemen oaly yerine gelerek ben tutarım ben biliyorum dedi ve tutanağı tuttu şemayı çizdi trafik poliside şurdaki şekle bakarak çizin demişti Karayolları Trafik Kanununun 81. maddesinin (e) fıkrasına göre yalnız maddi hasarlı kazalarda, kazaya karışanların anlaşmamaları halinde çağrılan görevli trafik polisi rapor tutar hükmü bulunmaktadır. Oysa kaza yerine gelen trafik polisi tutanağı ısrarla tutmadı zaten sonradan gelen arkadaş şekli çizdi açıklamayı yaptı imzaladı bende açıklama yaptım 2 satırlık yere. O psikolojik durumda imzaladım kaza fotoğrafları görülmemiş olay tam olarak anlatılmamış anlaşılmamış iken %100 kusurlu bulunmuşum , mahdur ve haklı iken nasıl olurda bu duruma düşerim karşı araç sol tampon demiri ve aracın yanlamasına çıkması ve sola dönüşü sonucu vurduğunda benim aracımıda sola çekmiştir. gereğinin incelenerek yapılmasını tekrar görüşülmesini mahdur olan 06 mau 09 plakalı aracın yolunda şeridinde giderken nasıl haksiz duruma düştüğünü anlamak mümkün değil konuyu neye göre değerlendirmişler komisyon nasıl böyle bir karar almış anlamak mümkün değildir. konuyu sizlerle paylaştım gereğinin yapılmasını ve hakkımı aramakta doğal hakkımm diye düşünüyorum .
  Tansu Uzun

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  İletiler
  134
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Thumbs up Cevap: Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yanlış Karar ! ve Hukuk Mücadelesi Süreci

  İşte Hukuk Mücadelesi! İşte Karar!+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 2
  Son İleti: 01-05-2015, 17:10:16
 2. Maddi hasarlı trafik kazasında kusur tespiti
  Yazan: MaxWave Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 22-05-2014, 14:29:27
 3. Yanıt: 0
  Son İleti: 02-05-2012, 10:24:07
 4. Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Yalan Beyan
  Yazan: nacizhane Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 07-10-2009, 15:46:58
 5. Maddi hasarlı trafik kazasında anlaşmazlık
  Yazan: O.B.K Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-10-2008, 20:54:39

Bu sayfada bulunan kavramlar:

tramer komisyon kararına itiraz

ktk 84

tramer komisyonu telefon

maddi hasarlı trafik kazası mahkeme

http:www.hukuki.netshowthread.php56893-Maddi-Hasarli-Trafik-Kazasinda-Yanlis-Karar-!-ve-Hukuk-Mucadelesi-Surecipage2

tramer komisyonu kararına itiraz

tramer itiraz

tramer komisyon kararı gerekçesitrafik kaza bilirkisi ucreti 2014trafik kazasi komisyon kararlarıtramer komisyonutrafik kazası komisyon kararına itirazil trafik komisyonu kararlarına itirazhazine müsteşarlığı tramer itiraztrafik kaza 84.maddetramer komisyonu iletisim Tremer komisyon iletisimtrafik kazalarinda komisyon kararlarikomisyon sonucuna trafik mahkemesine itirazhttp:www.hukuki.netshowthread.php56893-Maddi-Hasarli-Trafik-Kazasinda-Yanlis-Karar-!-ve-Hukuk-Mucadelesi-Surecipage3trafik kaza komisyon kararina itiratramer itiraz telefonuaraba sigorta komisyonu nasil itiraz edilirktk 847 madde tramer komisyon
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.