Kilitli Konu
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.496
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hk kanun

  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


  Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hk kanun konulu yargıtay kararı ara
  Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hk kanun konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yeni Hukuki Kaynak:

  Konuyu buraya bilerek taşıdım . İnternet ile ilgilenen öncelikle tüm hukukçu arkadaşlarımın kanunu inceleyerek yorumda bulunmalarını rica ediyorum

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  istanbul, şişli, Türkiye.
  İletiler
  1.591
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  1

  Tanımlı Re: Yeni Hukuki Kaynak:

  Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan bazı notlar ve bazı eleştiriler ;

  Konu çok geniş olmakla birlikte bazı notlar olarak basitçe açıklamaya çalışalım. Zira kanundaki erişim sağlayıcı, içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı gibi terimler malesef günümüz internet terminolojisine yabancı.


  - Erişim sağlayıcı, kişileri internete/wap'a bağlayan sistemlerdir. (ttnet, superonline, smile adsl, turkcell, telsim internet hizmetleri gibi...)
  - İçerik sağlayıcı, internet/wap sitelerinin sahipleri yani webmasterlar.
  - Yer sağlayıcı, internet/wap sitelerinin yayın yaptığı datacenter ve hosting firmaları veya kişileri.

  Bilgi Yükümlülüğü (madde 3): İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. Aksi davranış 2000-10000 YTL arasında idari para cezasıyla cezalandırılacaktır. Diğer bir ifadeyle, web yayıncıları, hosting ve datacenter firmaları doğru ve güncel bilgilerini vermek zorundadırlar. Örneğin bugün uygulamada birçok hosting firmasının (aslında firma da değil) paravan isimlerle site kurup, hosting hizmeti vermesi artık mümkün değil. Kanunun yasalaşmasıyla internet anonimleşmekten uzaklaşarak, site sahibinin bilgilerinin yayınlanması kuralı cari olacak ki bu konu ileriki günlerde oldukça tartışılacağa benziyor.

  İçerik sağlayıcının sorumluluğu (madde 4): Site sahibi sitedeki içerikten sorumlu olacak. Bu konu özellikle forum ve blog sitelerinde oldukça sorun yaratacağa benziyor. Kontrolden kaçan bir gayrihukuki konu (forum) hakkında site sahiplerinin sorumlu tutulacağını düşünülürse, forumların çok dikkatli konrol edilmesi site sahiplerinin oldukça zorlayacağa benziyor. Bu konuda yasadaki bir iyi gelişme, sitenin diğer site ve sayfalara verdiği linklerden (bağlantılar) sorumlu olmaması. Ancak verilen yasalara aykırılık içeren link, yayıncı site tarafından benimsenerek yayınlanıyorsa onun da sorumluluğu doğacaktır.

  Yer sağlayıcının sorumlulukları (madde 5): Prensip olarak hosting veya datacenter firmasının barındırdıkları sitelerdeki içeriklerden sorumluluğu veya kontrol yükümlülüğü bulunmamakta. Ancak kendisine resmi mercilerden gelen emirler gereğince bu içerikleri kaldırma yükümlülüğündedir.

  Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi (madde 8);
  İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:
  a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
  1) İntihara yönlendirme (TCK madde 84),
  2) Çocukların cinsel istismarı (TCK madde 103, birinci fıkra),
  3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (TCK madde 190),
  4) Sağlık için tehlikeli madde temini (TCK madde 194),
  5) Müstehcenlik (TCK madde 226),
  6) Fuhuş (TCK madde 227),
  7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (TCK madde 228),
  suçları.
  b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
  (2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
  (3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
  (4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.
  (5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir.
  (6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  (7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.
  (8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.
  (9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.
  (10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.
  (12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.


  İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı (madde 9) : Web sitesi içeriği ile hakları ihlal edilen kişi içerik sağlayıcısına (web sitesi sahibine), buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına (hosting veya datacenter) başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.


  * Ancak kanımca bu madde yerinde değildir. Tekzip sadece ihlali yapan web sitesinde yapılabileceğinden, bu konuda yer sağlayıcının tekzip sorumluluğu olmamalıdır. Diğer taraftan hosting veya datacenter administratörüne (yetkilisi) müşterisinin özel alanına girme zorunluluğu yüklenmesi, bir iletiyi yayından kaldırması gibi bir sorumluluk yüklenmesi doğru değildir. Madde şu anki haliyle 5.ci maddedeki yer sağlayıcının sorumsuzluğu ilkesi ile çatışmaktadır.
  Örnek olarak forumlardaki illegal içeriğin kaldırılması istenen yer sağlayıcı, forumun şifresini bilmediğinden bu yükümlülüğü yerine getiremez. (Bugün için veritabanında saklanan şifreler de özel yöntemlerle (sha..., hash... gibi) şifrelendiğinden bunları deşifre etmek mümkün ama hiç kolay değildir).
  Yer sağlayıcıların sorumluluğunun, "yayıncıya bilgi -göndermek- şartıyla içeriği kaldırmak, kısmi içeriği kaldırma imkanı yoksa sitenin bu kısmını yayına kapatmak, kısmi olarak kapatmak mümkün değilse tamamen kapatmak" şeklinde olmalıdır.

  * Kanımca Yine aynı maddedeki "İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır." hükmü yerinde değildir. Zira talebin ULAŞTIĞI tarih hangi tarihtir? Ve bu talep nasıl yapılmalıdır? soruları karmaşa yaratmaktadır. Noter vasıtasıyla bu talep yapıldığında sorun çıkmamakla birlikte e-posta yoluyla başvuru yapılması da söz konusu olduğundan (kanunda talebin tebliğinin nasıl yapılacağı açıkça yazmadığından e-posta veya faks ile de mümkün görünmektedir) e-postanın ulaşma tarihinin tespiti ve buna göre başlayacak 2 günlük süre yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu durumda önerim bu tip taleplerini e-posta yolu ile iletecek kişilerin e-postalarını -okundu bilgisi iste- seçeneği ile göndermeleridir. Okundu bilgisi geldikten sonra süre başlayacak, 2 gün içinde cevap verilmezse talep reddolunmuş farzedilerek kanundaki diğer yollara başvurulabilecektir.
  Tabiidir ki e-posta sunucu arızları, alıcının dilerse okundu bilgisi vermeme seçeneğini kullanması, talepte bulunanın hatalı adrese yayından kaldırma talebinde bulundurması gibi hususları dikkate aldığımızda e-posta yoluyla bildirim sağlıklı görünmemektedir. Ancak teknoloji ve onun getirdiği hız ve kolaylık konuşulurken, kişileri Noter veyahut iadeli/taahhütlü vs. alındı onaylı ihtarlara yönlendirmek zorunda kalmaktayız ki malesef bu da internetin hızlı hayatına çelişki arzetmektedir.

  Saygılarımla.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yeni Hukuki Kaynak:

  Sayın Feyz Pazarbaşı'ya yasayı anlaşılabilecek şekilde yorumladığı için teşekkür ederim.

  Diğer hukukçu arkadaşlardan tekrar rica ediyorum. Bana göre bu yasa ile ilgili uyuşmazlıklar bizlerin önüne kısa zamanda gelecektir. Herşeyden önemlisi diğer meslektaşlarımıza göre bu siteye üye olan hukukçularımızı herkezden fazla ilgilendirmesi icab eder diye düşünüyorum.

Kilitli Konu

Benzer Konular :

 1. Siber suçlarla mücadele biriminin mahremiyet anlayışı;
  Yazan: Virtually Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 29-10-2016, 00:44:03
 2. Siber Suçlarla Mücadele (telefonuma el konuldu)
  Yazan: Burakcan001 Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-03-2016, 03:16:16
 3. Numaram internet ortamında paylaşılıyor
  Yazan: Hzn Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-07-2015, 08:54:06
 4. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (K) ÇETELE Operasyonu
  Yazan: admin Forum: Güncel - Siyaset - Tarih - Tartışma
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-09-2007, 11:40:02
 5. Yanıt: 0
  Son İleti: 01-06-2007, 22:59:23

Bu sayfada bulunan kavramlar:

wap sitelerinde icerik duzenleme

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.