Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
FERAGAT
Ekleyen: Av.Ragıp Atay | Tarih: 19-03-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 12624 | Not:
Av.Ragıp Atay

E-mail:ragipatay@hukuki.net


Reklam
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2003/1340
Karar No. 2003/3828
Tarih. 12/05/2003

*FERAGAT
*HAKTAN VAZGEÇME
*KESİN HÜKÜM
*TAPU SİCİLLERİ

Feragat iki taraftan birinin (davacının) istem sonucundan bir başka deyişle dava dilekçesinde istemiş bulunduğu haktan tamamen veya kısmen vazgeçmesidir. Feragat sebebiyle davanın reddine karar verilmesi halinde, aynı hakka ilişkin olarak yeniden dava açılamaz. Açılmış ise kesin hüküm sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Ancak, tapuda isim düzeltilmesine isteğine ilişkin davalar sicillerin doğru tutulmamasından kaynaklandığından ve sicillerin doğru tutulması kamu düzenine ilişkin bulunduğundan bu tür istemler vazgeçilmez haklardandır. Her zaman dava konusu yapılabilir. (1086 s. HUMK./91, 237)