Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Kesin Mehil
Ekleyen: Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 5-10-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 3885 | Not:
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Profil >


Reklam
YHGK. 26.02.1975 T. 1972/1273-1 E. 1975/258 K.
 
Taşınmazlarda yapılacak keşiflerde önce yerini gösterecek mahalli bilirkişi ile tapu uygulamasını yapacak fen bilirkişisinin usulüne uygun olarak seçilmesi keşif giderlerinin özellikle mahkeme heyetince  ödenecek tazminatla bilirkişi ve vasıta ücretlerinin keşif gününün belirtilmesi ile bilirkişilerin keşif gününden haberdar edilmeleri için davetiye giderlerinin tesbiti ile bunların hangi tarafça (olayda davacı) ödeneceğinin açıklanması ve bunu takiben giderlerin depo edilmesi amacıyla mehil ve daha sonra kesin mehil verilmesi ve sonucuna göre hüküm tesisi gerekir. Bu nedenle özel daire bozma kararına uyulmak icabederken mahkemece az önce açıklanan hukuki esaslara uygun olmayan kapsamı yukarıda açıklanan ara kararının gereklerinin kesin mehile rağmen yerine getirilmemesi nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Mad. 163 davanın reddini önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Direnme kararı bozulmalıdır.
(İÇTİHATLARLA  HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT       BURHAN SINMAZ-İZZET KARATAŞ
SAYFA 293-294 )

Forum